"Banenverlies bij Navo-depot'

TER APEL, 12 OKT. De ambtenarenvakbond CFO vreest het verlies van 230 arbeidsplaatsen in Oost-Groningen door sluiting van het Amerikaanse Navo-depot in Ter Apel (gemeente Vlagtwedde). De generale staf van het Amerikaanse leger overweegt het depot te sluiten in verband met "de veranderde verhoudingen tussen Oost en West'.

Het militaire materieel dat in het depot ligt opgeslagen, zal in geval van crisis niet meer naar de Noorduitse Hoogvlakte hoeven te worden overgebracht. Vakbondsbestuurder M. Oskam zegt dat het depot nagenoeg zeker per 1 oktober 1995 zal sluiten. De Amerikanen nemen binnenkort een definitieve beslissing, zo heeft hij van de generale staf te horen gekregen.

Volgens de bonden en burgemeester H. Euverink van de gemeente Vlagtwedde betekent sluiting van het depot een ramp voor de werkgelegenheid in Oost-Groningen. De Navo-opslagplaats is de grootste werkgever in de gemeente.

De CFO eist vervangende werkgelegenheid van de rijksoverheid via de beschikbaarstelling van speciale subsidies voor nieuwe ondernemingen die zich in de regio vestigen. Verder wil de bond een goede afvloeiingsregeling, waarbij het personeel gebruik kan maken van de regelingen voor overheidspersoneel.