ABSURDUM

Er heerst een onuitroeibaar misverstand dat de christelijke theologie de uitdrukking "credo quia absurdum' zou gebruiken.

In haar brief aan deze krant (2 oktober) schrijft Reina van Tol haar toe aan Anselmus van Canterbury. Deze woorden komen echter bij Anselmus niet voor noch bij enige andere laat-antieke of middeleeuwse theoloog. Ik ben een gelovig mens, maar als ik zou moeten geloven, omdat het absurd is, zou ik ervan afzien. De woorden in kwestie zijn waarschijnlijk een verbastering van een zin van Tertullianus (in De Carne Christi): “Mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum” (= de Zoon Gods is gestorven; dit is geheel en al geloofwaardig, omdat het ongerijmd is).

    • Dr. P.F.M. Fontaine