Aantal minimumloners daalt gestaag

ROTTERDAM, 12 OKT. Het aantal minimumloners in Nederland blijft dalen. In oktober vorig jaar waren er ruim 121.600. Dat is 10.800 minder dan een jaar eerder en ongeveer 100.000 minder dan tien jaar geleden.

Dit blijkt uit cijfers die het CBS vanmorgen heeft bekendgemaakt. Afschaffing van het wettelijk minimumloon is actueel; CDA en VVD opteren ervoor in hun programma's voor de verkiezingen van volgend jaar. Volgens Sociale Zaken kan afschaffing van het minimumloon overigens op z'n vroegst begin volgende eeuw aan de orde komen, omdat Nederland anders zou handelen in strijd met internationale verdragen.

Minimumloners zijn mensen die niet meer dan het minimumloon verdienen. Bij deeltijdwerknemers is een evenredig deel van het minimumloon van voltijdwerknemers aangehouden. Deeltijdwerkers die een derde van de normale arbeidsduur of minder werken, zijn niet meegeteld.

Vrij veel minimumloners zijn jongeren van 16 tot 22 jaar. In oktober vorig jaar waren dit er 41.600, ofwel bijna een derde van het totaal. Toch is het aantal jeugdige minimumloners sterk gedaald: in 1983 waren er nog 118.000, overeenkomend met de helft van het toenmalige totaal. De voornaamste oorzaak van de afname is het dalende aandeel van jongeren in het totale aantal werknemers.

Vergeleken met het totale aantal werknemers is het totale aantal minimumloners klein (2,6 procent). Maar dit betekent niet dat dat de hoogte van het minimumloon alleen voor deze mensen belangrijk is, want er zijn ook veel werknemers die een loon hebben dat vlak boven het minimumloon ligt. Tot 10 gulden boven het minimum weekloon gaat het om 35.300 werknemers. Wordt het aantal werknemers geteld dat tot 40 gulden boven het minimum weekloon verdient, dan komt het CBS tot 172.400 werknemers.