Sanering Coveco kost 164 arbeidsplaatsen

ROTTERDAM, 11 OKT. Bij vlees- en veecoöperatie Coveco zullen de komende maanden zo'n 164 van de 1700 banen verdwijnen. Het bedrijf lijdt onder de structurele overcapaciteit in de varkensslachtsector en wil jaarlijks 18 miljoen gulden besparen om de positie op de vleesmarkt te versterken. Dit heeft de directie bekendgemaakt.

De helft van de 68 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor in Velp komen te vervallen. Deze halvering levert een besparing van 3 miljoen gulden op. Coveco hoopt nog eens 15 miljoen gulden te besparen door te snijden in de secundaire arbeidsvoorwaarden en de produktiviteit te verhogen. Bestuursvoorzitter ir. L.L. Aardema noemde het huidige pakket secundaire arbeidsvoorwaarden “een lappendeken.” Coveco heeft het Amerikaanse bureau Impac in de arm genomen om de besparingsmaatregelen uit te werken. De directie sluit niet uit dat nog meer arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Begin december zal zij bekendmaken hoe de resterende 15 miljoen moeten worden bespaard.

Bij de produktievestiging in Borculo worden zo'n 130 banen geschrapt. De slachtactiviteiten in Borculo worden overgeheveld naar Twello. Deze maatregel, die 5 miljoen gulden moet opleveren, valt niet onder het pakket maatregelen om de 18 miljoen gulden te besparen. De directie was eerder van plan Borculo helemaal te sluiten, maar is daar na protest van de vakbonden op teruggekomen.

De ingrijpende maatregelen worden genomen in overleg met de Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden. In september sloten deze partijen een convenant waarin ze vastlegden dat gezamenlijk zal worden gezocht naar manieren om Coveco, waarvan 28 procent van de aandelen in handen zijn van de Rabobank, weer winstgevend te maken. Geconstateerd was onder meer dat het kostenniveau te hoog is en de cultuur in het bedrijf voor verbetering vatbaar is. Dit jaar verwacht de directie nog verlies te lijden. Door de sluiting van Borculo verdwijnen op den duur 15.000 slachthaken. Coveco hoopt hiervoor een vergoeding van 2 miljoen gulden uit het saneringsfonds van de branche te krijgen.