Rottenberg wil nader onderzoek naar kans op "paarse coalitie'

DEN HAAG, 11 OKT. Partijvoorzitter F. Rottenberg (PvdA) wil voor de verkiezingen de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen de mogelijkheden van een coalitie van PvdA, VVD en D66 laten onderzoeken. Hoewel D66 altijd zo'n coalitie heeft bepleit, reageerde de tweede man van D66, vice-fractievoorzitter G.J. Wolffensperger, zaterdag afhoudend op de suggestie.

Wolffensperger wil pas na de verkiezingen afspraken maken over coalitievorming. “Het is ongeloofwaardig voor de kiezer om al voor de verkiezingen bepaalde combinaties te gaan onderzoeken. Maar na de verkiezingen willen wij best praten over zo'n paarse coalitie voordat één van ons drieën aanschuift bij het CDA”, aldus Wolffensperger. D66-leider van Mierlo zei vanmorgen ook “sceptisch” tegenover zo'n onderzoek te staan. “Het resultaat van zo'n onderzoek wordt bepaald door de politieke wil”, en in bijvoorbeeld de PvdA is die wil niet bij iedereen aanwezig, aldus Van Mierlo.

Gisteren zei Rottenberg: “Het gaat er niet om even snel voor de verkiezingen allianties te bouwen. Onderzoekers kunnen de standpunten van de paarse partijen over de sociale zekerheid en de bestuurlijke verhoudingen uitwisselen en dat als advies aanreiken tijdens de formatie. De doorbraak in het Midden-Oosten is ook pas gekomen door late bemoeienis van de leiders.” Rottenberg vreest dat als de partijen teveel een afwachtende houding aannemen en het “machtspolitieke moment van de formatie” afwachten, de optie van de paarse coalitie vervliegt.

Vice-fractievoorzitter H. Dijkstal reageerde welwillend op de suggestie van Rottenberg, hoewel hij tevens zei dat de VVD een sterke voorkeur voor een tweepartijen-kabinet van CDA en VVD heeft. Deze coalitie kan echter, volgens de opiniepeilingen tot nu toe, niet op een meerderheid rekenen. Dijkstal zei daarom ook: “Een openbaar debat met bijvoorbeeld staatssecretaris Wallage (PvdA) over de sociale zekerheid en de bestuurlijke verhoudingen in het middenveld willen wij best voeren.” Wallage is, voor zijn aantreden in dit kabinet, lid geweest van het zogeheten Des Indes-beraad waar vertegenwoordigers van PvdA, VVD en D66 sinds eind jaren zeventig praten over wat hen bindt.

Dijkstal liet blijken zo'n gesprek in eerste instantie vooral als drukmiddel richting CDA te zien. “Het moet vooral een openbaar debat zijn, anders is het politieke effect weg”.