PvdA wil volledige compensatie accijns voor beroepsvervoer

DEN HAAG, 11 OKT. Het beroepsgoederenvervoer moet een volledige compensatie krijgen voor de verhoging van de dieselaccijns volgend jaar met acht cent per liter. Minister Kok (financiën) moet deze week bij de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer de toezegging doen dat iedere belastingmeevaller direct wordt teruggegeven aan de burger.

Dat zei vanmorgen het Tweede-Kamerlid A. Melkert, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie, voor de NCRV-radio. Hij wijst op de nadelige gevolgen van de accijnsverhoging voor de werkgelegenheid in de vervoersbranche.

Minister-president Lubbers heeft vanmorgen met een een delegatie van de transportbranche over de compensatie gesproken. In het gesprek heeft Lubbers heeft geen concrete toezeggingen gedaan. Voorzitter Cuypers van de organistie voor logistiek en transport typeerde de uitkomst als “teleurstellend”.

Volgens Melkert worden op dit moment met de coalitiepartner CDA gesprekken gevoerd over de financiële dekking van volledige compensatie, die 125 miljoen gulden kost.

De CDA-fractie wil alleen akkoord gaan met de accijnsverhogingen (naast de dieselaccijns wordt de bezine-accijns met 11 cent per liter verhoogd), wanneer ook in Duitsland de accijnzen worden verhoogd. Daarnaast wil de fractie pas haar fiat geven aan de accijnsverhogingen èn de compensatie voor het beroepsgoederenvervoer “wanneer er spijkerharde afspraken liggen dat de bezuinigingen ook echt worden ingevuld”. Volgens het CDA-Kamerlid Terpstra, financieel woordvoerder van de CDA-fractie, zijn in het verleden de afspraken over lastenverzwaring “beter nageleefd” dan de afspraken om te bezuinigen.

Bij de algemene beschouwingen drie weken geleden, hielden de fractievoorzitters een fel pleidooi belastingmeevallers te gebruiken voor lastenverlichting. Over de methode - bijvoorbeeld een verlaging van het tarief in de eerste schijf of een verhoging van het arbeidskostenforfait (het bedrag waarover mensen met een baan geen belasting hoeven te betalen) - lopen de meningen uiteen.

Melkert verwacht van Kok deze week een “concrete toezegging” die later in het jaar exact kan worden ingevuld. Bij de algemene beschouwingen zei premier Lubbers dat pas begin volgend jaar duidelijk zal worden of de belastinginkomsten zullen meevallen. De premier sluit dit niet uit omdat minister Kok conservatief raamt.

Melkert hoopt dat een toezegging van Kok een rol kan spelen bij het overleg tussen werkgevers en werknemers om volgend jaar de lonen te matigen. Wanneer de sociale partners niet tot vrijwillige loonmatiging komen, overweegt het kabinet via een loonmaatregel in te grijpen. Melkert hoopt dat dit “paardemiddel” niet door het kabinet hoeft te worden gehanteerd. “Wanneer iedere belastingmeevaller terug gaat naar de burger is de inzet van het kabinet duidelijk”, aldus Melkert. Morgenmiddag debatteren de financiële woordvoerders van de fracties met minister Kok over de Miljoenennota 1994.