Politiek komt terug van belofte aan kunst

AMSTERDAM, 11 OKT. Als eerste politieke partij heeft D66 in het concept-verkiezingsprogramma een verhoging van het budget voor kunst en cultuur voorgesteld. In de komende kabinetsperiode wil D66 daarvoor in totaal 100 miljoen uittrekken. De andere politieke partijen hebben, ondanks stellige eerdere beloften, niet meer geld voor kunst in het vooruitzicht gesteld. D66-fractievoorzitter Van Mierlo zei zaterdag in Den Haag wel dat bij de kabinetsformatie alle punten uit het programma onderhandelbaar zijn.

De voorzitters van de vereniging Kunsten '92, Frans de Ruiter, directeur van het Koninklijk Conservatorium, en Martijn Sanders, directeur van het Amsterdamse Concertgebouw, hopen in de komende weken de politieke partijen alsnog op andere gedachten te brengen. “De minimuminzet is de beloofde 40 miljoen extra per jaar”, aldus De Ruiter. “Het is verbijsterend dat politici zoiets het ene jaar kunnen toezeggen en daar het volgende jaar weer volledig van terugkomen. Zó slecht gaat het toch niet met het land dat we aan 40 miljoen te gronde zouden gaan?”

In april vorig jaar hadden vertegenwoordigers van de vier grote politieke partijen tijdens een "Nationaal Cultuurdebat' in Arnhem uitgesproken dat het kunstenbudget de komende jaren met 40 miljoen per jaar omhoog moet. Ook de Raad voor de Kunst pleitte daarvoor.

CDA, PvdA en GroenLinks doen in hun concept-verkiezingsprogramma's geen enkele uitspraak over verhoging van de kunstbegroting. De VVD wijdt slechts één regel aan cultuur: beslissingen daarover moeten niet op Europees maar op nationaal niveau worden genomen.

Volgens het D66-Kamerlid Aad Nuis, die de cultuurparagraaf zaterdag in Amsterdam toelichtte op de ledenvergadering van de vereniging Kunsten '92, is de voorgestelde verhoging met 25 miljoen per jaar niet omvangrijk, maar in tijden van miljardenbezuinigingen toch beter dan niets.

Kunsten '92, een vereniging van bijna tweehonderd kunstinstellingen die ontstond uit bezorgdheid over het kunstbeleid van minister d'Ancona, had een dringend beroep gedaan op de politieke partijen om het budget voor kunst, cultuur en monumentenbehoud uiteindelijk te brengen op twee miljard, één procent van de rijksbegroting.

Pag.7: Kunsten '92 pleit ook voor kwaliteitsnet op tv en radio

Dat is een meer verdubbeling van het huidige bedrag van in totaal 750 miljoen gulden.

Kunsten '92 is zeer tevreden met het pleidooi van D66 voor één kwaliteitsnet op de tv en twee op de radio. In een vandaag verstuurde brief aan de Tweede Kamer wordt daarop ook door Kunsten '92 aangedrongen. Ernstig bezorgd is de vereniging over de door minister d'Ancona voorziene kortingen van 15,3 miljoen op het kunstbudget in de komende kabinetsperiode. Verder werd krachtig stelling genomen tegen de geringe financiële armslag van het nieuwe Fonds voor de podiumkunsten en een aantal beleidsuitgangspunten bij de toekenning van subsidies. De discussie met het Fonds, dat lid wil worden van Kunsten '92, zal worden voortgezet.

Op het gebied van de monumentenzorg werd een contraproduktief overheidsbeleid geconstateerd. Nieuwe inventarisaties zullen duizenden extra objecten onder de bescherming van de Monumentenwet brengen en steeds meer monumenten worden bedreigd met verval en sloop. Maar het budget voor restauratiesubsidies is sinds 1980 gehalveerd en zal de komende jaren met zes procent per jaar verder omlaag worden gebracht. Ook heeft minister d'Ancona 27 miljoen voor culturele doeleinden onttrokken aan het Stadsvernieuwingsfonds.