Politie ontrafelde hasjsmokkel Pakistan

Voor de rechtbank in Amsterdam zullen morgen vijf mensen terechtstaan die verdacht worden deel uit te maken van een grote, wereldomspannende drugsorganisatie, die met de smokkel van hasj miljoenen verdiende.

ROTTERDAM, 11 OKT. Het begon als drie geheel los van elkaar staande politieonderzoeken. De Utrechtse recherche bekeek vanaf februari 1991 een internationale handel in hasj uit Pakistan en Marokko. Aan het eind van dat jaar begon het interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht een onderzoek naar hasjsmokkel uit Marokko. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdient (FIOD) startte in 1991 een onderzoek naar handel in hasj uit Pakistan. Gaandeweg ontdekten de politieteams dat er verbanden bestonden tussen de groepen en coördineerden ze hun acties.

Het materiaal dat door justitie is verzameld, geeft een uniek beeld van de logistiek en de financiering van grote drugstransporten. De activiteiten strekten zich uit over Azië, Europa en Noord-Amerika.

Zo verlaadden de opvarenden van het schip Coral Sea 2 in 1990 voor de kust van Nova Scotia, Canada, 35 ton hasj op vlotten. Bij hoogwater trokken zij deze met rubberboten de Puddingpanbaai binnen. Maar de boten raakten vast in visnetten. De mannen verloren zoveel tijd met het ontwarren van de schroeven dat het tij verliep en de aanlanding mislukte.

Deze tocht van de Coral Sea 2 werd een fiasco, maar de smokkelroute op Canada bleek lucratief genoeg om met de transporten door te gaan. Medio juli 1991 voerde de zeesleper Pacific Tide 3 bijna vijftigduizend kilo hasj aan, met een waarde van ongeveer een miljard gulden. De hasj werd in 287 blauwe plastic tonnen in de St Lawrence rivier gedumpt. Bij toeval werd het flotille ontdekt door een bioloog die walvissen bestudeerde. Het was een recordvangst voor de Canadese politie.

Naast de Indonesische, Nederlandse en Filippijnse bemanningsleden van de Pacific Tide 3 werden negen Canadezen aangehouden. Uit onderzoek bleek dat een groep uit Vermont de drugs via een internationaal, in Nederland gevestigd smokkelnetwerk had besteld. De door de politie bij de drugs aangetroffen speedboten waren afkomstig uit Nederland. Onderzoek wees uit dat hierbij een maritiem transportbedrijf uit Alkmaar was betrokken, dan wel instructies had gegeven bij de belading van het schip en het vervoer van de lading. Volgens een medewerker van het bedrijf had een Chinese holding de aankoop van de Pacific Tide 3 bekostigd. Eigenaar was - op papier - een Panamese firma.

De FIOD begon onder de codenaam "klein vogeltje' op verzoek van de Canadese autoriteiten een onderzoek naar de handel in hasj uit Pakistan. Het onderzoek leidde onder meer naar de Femis-bank. In de administratie van deze failliet gegane bank te Baarle-Nassau werd een aantal bescheiden aangetroffen die betrekking hadden op het overmaken van gelden met tussenkomst van de NMB. Deze gelden werden eerst veelal contant gestort op een aantal bankrekeningen bij de Femis-bank. Een deel van het contant bij de Femis-bank gestorte geld werd via banken in Nederland en Luxemburg gestort op rekeningen in Zwitserland. Van de Femis-bank werd ook geld overgemaakt naar twee rekeningen van een vestiging van de BCCI in Dubai ten name van twee Pakistanen.

Vanuit Pakistan werd hasj in houten scheepjes aangevaren en in volle zee tussen India en Oman aan boord genomen van zeeschepen, niet alleen door de Pacific Tide 3, maar ook door de Coral Sea 2, een zeesleper die in 1989 in Thailand werd gekocht en toen nog de Aomjai 3 heette.

In mei van dit jaar maakte de politie bekend dat zij na een gecoördineerde actie de drie bendes had opgerold. Bij huiszoekingen die volgden op de arrestaties werden in Amsterdam zeekaarten gevonden waarop een paar posities in de buurt van de Azoren waren aangegeven. Het Nederlandse marineschip Schiedam vond met behulp van sonarapparatuur op ongeveer 35 meter diepte op de oceaanbodem containers waarin 20 ton hasj zat.

De vijf verdachten die morgen in Amsterdam voorkomen wordt onder meer ten laste gelegd dat zij in totaal 60.000 kilo hasj op de zeebodem bij de Azoren hebben laten afzinken. De hasj had in een later stadium weer moeten worden opgedoken. Ook wordt de vijf ten laste gelegd dat zij begin 1991 20.000 kilo hasj Nederland binnen hebben gesmokkeld.

Volgens een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie heeft justitie met de arrestatie van de verdachten “grote vissen in haar net gekregen”. Uit de processtukken blijkt dat met de steun van kapitaalkrachtige financiers in totaal meer dan honderdduizend kilo hasj van Azië naar Europa en Canada is gevaren. Van de drugswinsten is onroerend goed in Nederland en België gekocht en handel gedreven, onder meer in ongeraffineerde olie met het Oostblok.

Of de "grote vissen' in het net zullen blijven is nog de vraag. Bij het oprollen van de organisatie die Pakistaanse hasj naar Canada en Nederland verscheepte zijn door opsporingsambtenaren enkele fouten gemaakt.

De mensen die in 1990 verstrikt raakten in de visnetten in de Puddingpanbaai wisten Canada te ontkomen met valse papieren die door Canadese medeplichtigen werden verschaft. Begin 1991 werden zij alsnog gepakt door de Nederlandse politie na het uitladen van twee containers in Amsterdam.

Twee douanebeambten brachten in oktober 1992 in de publiciteit dat de douane in 1991 tijdens het onderzoek naar de Coral Sea 2 een "fictieve informant' had opgevoerd. De douane had de FIOD getipt dat in de haven van Amsterdam een schip lag dat vermoedelijk bij de hasjhandel betrokken was. Volgens de douane zou uit vertrouwelijke informatie zou zijn gebleken dat met het schip 20 ton hasj naar Nederland was gesmokkeld. Nu verklaart de teamleider van de douane: “Ik wist dat het fictieve informatie was.” Hij zegt tot deze handelwijze te zijn gekomen om te verhullen dat de douane tot dan toe in de zaak rond de Coral Sea 2 niet correct had gehandeld.

Na het bekend worden van het gechicaneer van de douane werden in november vorig jaar alle in deze zaak gedetineerden vervroegd in vrijheid gesteld. Drie van de mensen die morgen terechtstaan wordt ook betrokkenheid bij de hasjtransporten van de Coral Sea 2 verweten.

    • Hans Moll