Huursubsidie aanleunwoning bejaarden blijft

DEN HAAG, 11 OKT. Het kabinet ziet af van het plan om de individuele huursubsidie af te schaffen voor de 25.000 bewoners van aanleunwoningen bij bejaardenoorden.

Minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) hebben dat met elkaar afgesproken.

Vandaag sprak d'Ancona met de Tweede Kamer over een nieuwe opzet voor de ouderenhuisvesting. Een meerderheid van de Kamer verwierp de plannen. Fractieleden van PvdA, GroenLinks en VVD maakten vorige week tijdens een forumdiscussie al duidelijk dat ze dat zouden doen. D66 had al eerder laten weten tegen te zijn.

Aanleiding voor een nieuwe opzet van de ouderenhuisvesting is het gegeven dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Om daar op in te spelen willen d'Ancona en Heerma de ouderenhuisvesting in drieën opsplitsen: gecombineerde tehuizen voor verpleging en verzorging, verblijf in een instelling (verpleeghuis), zelfstandig wonen (eventueel met thuiszorg) en een combinatie van beide die bekend staat als woonzorgcomplex.

In de plannen zouden de bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen, waarvan er inmiddels ongeveer 200 in Nederland zijn, de kosten voor huisvesting voortaan zelf moeten betalen. Bewoners van aanleunwoningen zouden hun individuele huursubsidie kwijtraken. “Dat plan moet van tafel”, zegt de minister vanochtend in een vraaggesprek met de Volkskrant, “anders krijg je opnieuw onrust onder de ouderen.”

Vrijdag besloot het kabinet 76 miljoen gulden te schrappen van de bezuiniging van 127 miljoen op de bejaardenoorden die voor volgend jaar in de begroting was opgenomen. Het besluit om minder te bezuinigen werd genomen na massale protestacties van bejaarden en personeel van bejaardenoorden.

Met het ongedaan maken van een groot deel van de bezuiniging wil d'Ancona tevens een gunstig klimaat scheppen voor de activiteiten van een commissie onder voorzitterschap van de Eindhovense burgemeester Welschen. Die gaat onderzoeken hoe de vernieuwing van de ouderenzorg gestalte kan krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de Tweede Kamer. Het meerjarenplan voor een samenhangende ouderenzorg dat de commissie moet produceren kan een rol spelen bij de afspraken die het volgende kabinet maakt. Leden van de commissie zijn onder meer vertegenwoordigers van bejaardenoorden, verpleeghuizen, gemeenten en provincies.