Fransen in staking tegen plannen van Balladur

PARIJS, 11 OKT. Frankrijk staakt morgen voor werk en tegen de regering-Balladur. Vooral de treinen, het stadsvervoer en de vluchten van Air France zullen naar verwachting gevolgen ondervinden van de stakingsoproep van de grote Franse vakcentrales.

Het sociaal klimaat is de laatste weken al merkbaar verslechterd. Daar zijn verschillende aanleidingen toe: het CAO-seizoen is aangebroken, maar daar komt bij dat allerlei grote bedrijven, in privé- en staatseigendom, duizenden ontslagen hebben aangekondigd om de ingestorte bedrijfsresultaten op te vangen. Bovendien heeft de regering-Balladur net een vijfjarenplan voor de werkgelegenheid door de Assemblée Nationale geloodst dat volgens de bonden onzekerheid voor de werknemer betekent. Een deel van de sociale verworvenheden, zoals ontslagbescherming en beperking van de werkweek, zijn teruggedraaid.

Verwacht wordt dat bij de Franse spoorwegen en Air France aan de stakingsoproep op grote schaal gehoor zal worden gegeven: bij die staatsbedrijven zijn ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verliesgevendheid terug te dringen. De Parijse metro reageert meestal fel bij sociale onrust. Ook bij de posterijen en France Télécom zijn werkonderbrekingen te verwachten. Daar bestaat onrust onder het personeel over het proces van geleidelijke verzelfstandiging dat is ingezet. France Télécom moet nu een NV worden. Daar zijn de bonden tegen.