EZ wijst opnieuw verzoek ontheffing van kartelverbod af

ROTTERDAM, 11 OKT. Staatssecretaris mr. Y.C.M.T. van Rooy van economische zaken heeft zeven verzoeken tot ontheffing van het verbod op prijsafspraken afgewezen. Eerder had ze al negatief geoordeeld over twaalf ontheffingsverzoeken. Over dertig aanvragen moet Van Rooy nog oordelen.

De staatssecretaris vindt dat de prijskartels van twee creditcard-organisaties (Diners Club en VSB/Visa), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, de Industriezandcentrale, de Nederlandse Steenslag Centrale en het Nederlands Bijbelgenootschap niet belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Alleen als prijsafspraken “een bijdrage leveren aan de verbetering van de produktie of de distributie of de technische/economische vooruitgang” komen ze in aanmerking voor een ontheffing. Sinds 1 juli dit jaar zijn zogeheten horizontale (branchegebonden) prijsafspraken verboden. De ontheffingsverzoeken hebben echter een opschortende werking.

Bij de vorige tranche afwijzingen zaten eveneens twee creditcard-organisaties: American Express en Eurocard. De creditcard-verstrekkers willen dat hun zogenoemde non-discriminatiebepalingen in de contracten met bedrijven die betalingen met hun creditcards accepteren gehandhaafd blijven. Deze bepalingen schrijven die bedrijven voor dat ze van iemand die met een creditcard betaalt niet een hoger bedrag vragen dan van iemand die contant afrekent. Winkeliers willen dit wel kunnen doen omdat ze drie tot vijf procent over de omzet met creditcards moeten afdragen aan de creditcard-organsatie.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft afspraken gemaakt over de minimumprijs van de basisopleiding voor sportparachutespringen met “matrasachtige parachutes.” Volgens de vereniging is dat gebeurd om de kwaliteit en de veiligheid te kunnen waarborgen. Bij de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten gaat het om afspraken over het zogeheten "starterstarief'.

Van de Industriezandcentrale en de Nederlandse Steenslag Centrale is nu de prijs- en kortingsregeling verboden, terwijl het Nederlands Bijbelgenootschap niet langer met uitgevers afspraken mag maken over de minimumprijzen van bijbels.

Bij de organisaties die de vorige keer nul op het rekest kregen zaten onder meer de makelaars, de Nederlandse Kerkkaarsenconventie en een zestal organisaties van melkhandelaren die prijsafspraken hebben gemaakt voor melk in flessen.

De negatieve adviezen van EZ worden nu bestudeerd door de Commissie Economische Mededinging. Deze commissie, die bestaat uit achttien mensen uit bedrijfsleven en de universitaire wereld, kan eventueel belanghebbenden en derden horen.

Inmiddels hebben twee organisaties hun ontheffingsverzoek ingetrokken. De Savam (Samenwerkende Vakafdelingen Verhuizen en Meubeltransport), een van de twaalf waarover de staatssecretaris al negatief adviseerde, trok het verzoek vorige maand in. De Nederlandse Vereniging voor de Liftnijverheid trok vorige week het ontheffingsverzoek in toen duidelijk werd dat Van Rooy een negatief advies zou uitbrengen.