D66 pleit voor groter verschil loon en uitkering

DEN HAAG, 11 okt. D66 wil dat de sociale uitkeringen in de komende jaren achterblijven bij de inkomensstijging in het bedrijfsleven. D66 gaat ervan uit dat de uitkeringen de loonontwikkeling voor de helft kunnen volgen.

De partij wil echter geen garanties voor de koopkracht geven. Dit staat in het ontwerp-verkiezingsprogramma "Ruimte voor de toekomst' van D66 dat zaterdag werd gepresenteerd.

Een groot gedeelte van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, in totaal zes miljard, wil D66 bereiken door de koppeling tussen uitkeringen en inkomen niet door te laten gaan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Wöltgens laat D66 hiermee “de laagste inkomens” de prijs voor economisch herstel betalen. Hij wijst er ook op dat “D66 nu de WAO-voorstellen aanvaardt die de Democraten tevoren nog hadden afgewezen”.

Van Mierlo noemt het “een gotspe” dat de PvdA nu aan D66 verwijt dat deze partij de uitkeringsgerechtigden laat vallen. Van Mierlo zegt dat de PvdA vier jaar heeft beloofd dat de koppeling zou worden toegepast maar dat ze dit drie keer niet heeft gedaan. “Het is begrijpelijk dat de PvdA weer probeert om mensen met laagste inkomens achter zich te krijgen. Maar er zijn grenzen aan wat je mensen kunt wijs maken”.

Wöltgens noemt het concept-verkiezingsprogramma van D66 verder “in hoge mate herkenbaar voor de PvdA”. Volgens veel sociaal-democraten is D66 bezig om aan te schuiven bij de zittende coalitie van CDA en PvdA. De VVD heeft afstandelijk gereageerd op het ontwerp van D66. Volgens de liberalen is D66 meer bezig “met spelletjes over wie met wie moet regeren” dan met de inhoud van het beleid.

D66 wil de komende kabinetsperiode een verschuiving van belasting op arbeid naar milieu, ter waarde van vijf miljard. Voor het grootste deel, namelijk vier miljard, moet dit worden betaald door de kleinverbruikers meer te laten betalen voor gas, elektriciteit en motorbrandstof. Verder moet het reiskostenforfait worden afgeschaft en de fiscale aftrek voor de lease-auto's worden beperkt. “Nederland moet een voorsprong durven nemen op een mieuvriendelijk produktenbeleid”, zo stelt het program. “De prijs voor energie zal omhoog moeten, uiteindelijk ook voor de energie-intensieve industrie”. D66 wil het gebruik van auto's meer aan banden leggen en vindt dat de Betuwelijn gedeeltelijk ondergronds moet worden aangelegd. Uitbreiding van Schiphol moet worden getoetst aan milieu-eisen.