CDA verdeeld over Maij als lijsttrekster voor Europa

DEN HAAG, 11 OKT. Minister H. Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) en niet partijvoorzitter W. van Velzen moet lijsttrekker worden van het CDA bij de Europese verkiezingen volgend jaar. Dat vindt de commissie onder leiding van oud-premier B. Biesheuvel die de kandidatenlijst voor die verkiezingen samenstelt. Van Velzen die graag naar Europa wil, is door de commissie op de tweede plaats gezet.

Het is echter nog onzeker of het partijbestuur van het CDA dat woensdag over deze netelige kwestie beslist, deze voordracht overneemt. Nogal wat katholieken in de partij hebben bezwaren tegen de protestantse Maij. Daarbij wijzen ze erop dat straks ook al een protestant, ex-ARPer L.C. Brinkman, partijleider en wellicht premier wordt. Bovendien wordt de opvolger van fractievoorzitter Kaland in de Eerste Kamer opnieuw een ex-CHUer, de senator L.M. van Leeuwen. De bestaande balans tussen katholieken en protestanten zou door de aanwijzing van Maij teveel uit evenwicht raken.

Ook om andere redenen is de keuze voor Maij niet onomstreden. Zij was voor haar ministerschap, ook al Euro-parlementariër. In die tijd heeft ze met haar wijze van optreden die de ene keer als "hoekig' en de andere keer als "confronterend' wordt omschreven, niet louter vrienden gemaakt. Zo functioneerde er in Straatsburg een anti-fanclub tegen Maij van onder andereNederlandse Euro-parlementariërs, "Haij die Maij' geheten.

Vooruitlopend op de beslissing in het partijbestuur woensdag heeft T. Jongma, voorzitster van het CDA Vrouwenberaad en lid van dat bestuur, vanmorgen voor de radio nog eens laten weten de kandidatuur van Maij voluit te steunen.