"België is een grote grabbelton'

België is in de ban van het sociaal pact, de "historische' overeenkomst die de rooms-rode regering van premier Dehaene dit najaar wil sluiten met werkgevers en werknemers over bezuinigingen in de sociale zekerheid, het versterken van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en over het scheppen van banen. Voorzitter GUY VERHOFSTADT van de liberale VLD ziet in het beoogde pact de zoveelste illustratie dat in België niet de politici maar de travaillistische belangengroepen de dienst uitmaken. Hij staat te popelen om het roer van Dehaene over te nemen om korte metten te maken met het corporatistische België.

De komende maanden zijn beslissend. Zal Nigeria verder afglijden naar politieke en sociale chaos? Steeds meer stemmen gaan op om een nationale conferentie te organiseren. In zo'n forum van politieke, traditionele, militaire en geestelijke leiders zouden niet alleen de huidige politieke machtsstrijd en de economische crisis moeten worden besproken maar tevens de netelige, tribale, regionale en religieuze kwesties.

    • Wim Brummelman