Zojuist verschenen

M. Vijverberg, A. Elzinga-Plomp, T. de Jong: Als zindelijk worden niet vanzelf gaat

120 blz., Kosmos, ƒ 24,90

Van alle jongeren tot achttien jaar heeft ruim twee procent last van problemen op het gebied van de zindelijkheid. De auteurs, resp. incontinentie-therapeut, psycholoog en kinder-uroloog, geven nuttige, gevarieerde adviezen over een zaak die nogal eens schuldgevoelens bij ouders oproept en trachten de vele vooroordelen over kinderen "die nat zijn' weg te nemen.