Zojuist verschenen

Yvonne Halink (e.a.) redactie: Taalbaak

200 blz., Bohn Stafleu Van Loghum, ƒ 75,-

Een losbladige "taalencyclopedie', zoals de uitgever het omschrijft. Map ter dikte van een wetboek, nu voor een kwart gevuld met vier afdelingen waarin verschillende onderwerpen aan bod komen: correcte spelling, het opstellen van een brief, het gebruik van vaktermen etc. Jaarlijks volgen drie aanvullingen van ca. 80 pagina's.