Zelfmoord

In het Zaterdags Bijvoegsel van 25 september betoogt A.J. Heerma van Voss dat de stelling zelfmoord mag, en medische hulp daarbij dus ook', niet juist is. Om dit te staven stelt hij dat zelfverminking, wat in de zwakzinnigenzorg regelmatig voorkomt, niet strafbaar is. Toch, concludeert hij, verklaart iedereen je voor gek als je zegt dat dus hulp bij zelfverminking ook toegestaan moet zijn. Op het eerste gezicht klinkt deze redenering verrassend overtuigend. Medische hulp bij zelfverminking zal inderdaad door iedereen intuaretief, en terecht, verworpen worden. Maar Heerma van Voss toont zelf verderop de ongeldigheid van zijn redenatie aan door een vergelijking te maken met de vroeger in de Pompe-kliniek aangehangen bewering dat je pas echt solidair was met je patifornt als je samen met hem grammofoonplaten ging stelen in een warenhuis. Die 'redenatie is inderdaad absurd. Dat komt omdat de erin beschreven handeling (grammofoonplaten stelen) altijd verboden is. Dit in tegenstelling met zelfmoord. Daarom gaat de vergelijking niet op.

Hetzelfde geldt voor de veronderstelde analogie tussen zelfmoord en zelfverminking: voor velen zijn er omstandigheden denkbaar waaronder men in redelijkheid, na langdurige evaluatie en raadpleging van diverse geestelijke deskundigen, tot de conclusie kan komen dat verder leven geen zin meer heeft. In een dergelijk zorgvuldig overwogen geval kan daadwerkelijke medische hulp verdedigbaar heten. Van zo'n weloverwogen besluit kan in geval van zelfverminking zelden sprake zijn. Heerma van Voss meldt zelf al dat deze handeling bekend is uit de zwakzinnigenzorg. Inderdaad, er zijn nauwelijks omstandigheden denkbaar waaronder een geestelijk volwaardig persoon tot de conclusie kan komen dat zelfverminking een oplossing is voor een levensprobleem. Daarom zal niemand medische hulp daarbij ooit goedkeuren en is toegestane medische hulp bij zelfverminking ondenkbaar.

Zorgvuldig overwogen zelfmoord gelijk stellen aan een daad die alleen uit zwakzinnigheid kan voortkomen is een valse vergelijking en kan daarom geen argument vormen om medische hulp bij zelfmoord af te wijzen.

    • W.R. van Dam