Wet voor alternatieve leefvormen

DEN HAAG, 9 okt. Mensen die niet met elkaar kunnen trouwen omdat de wet dat niet toestaat, kunnen in de toekomst hun samenleving wel laten registreren en laten opnemen in de burgerlijke stand. Het kabinet heeft gisteren tot een voorstel met deze strekking besloten.

De juridische gevolgen die aan zo'n registratie vastzitten, zijn grotendeels gelijk aan de rechtsgevolgen van een huwelijk. De nieuwe, wettelijke voorziening kan gelden voor personen van hetzelfde geslacht, samenwonende broers en zussen en kinderen die met hun ouders samenwonen. De partners moeten een persoonlijke verklaring afleggen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze moet nagaan of er belemmeringen zijn om de registratie aan te gaan, bijvoorbeeld als een van de partners gehuwd is. De betrokkenen moeten in principe meerderjarig zijn. Voor de registratie worden voorts dezelfde eisen gesteld als aan een huwelijk.

De verklaringen kunnen ook worden afgelegd ten overstaan van een notaris. De akte die de notaris vervolgens opmaakt wordt opgenomen in de burgerlijke stand. De registratie staat open voor Nederlanders en EG-onderdanen. Anderen moeten minimaal een jaar legaal in Nederland hebben gewoond. Dit is bedoeld om "schijnregistraties' en "registratietoerisme' te voorkomen. Voor de belastingen en voor de sociale zekerheid heeft de geregistreerde samenlevingsvorm hetzelfde effect als het huwelijk. De juridische betrekkingen met kinderen staan los van de registratie.

De ministerraad wil ook fraude met het opgeven van niet-bestaande kinderen aan banden leggen. Met een voorstel van staatssecretaris Kosto van justitie daartoe heeft het kabinet ingestemd. Het besluit stelt regels voor de te volgen gang van zaken bij registratie van de burgerlijke stand. Het wordt dan onmogelijk een kind twee keer aan te geven.