Weekoverzicht

Nog altijd weinig opwekkend nieuws over de Europese industrie. De grootste Franse automobielfabrikant, PSA (Peugeot en Citroën), is diep in de rode cijfers geraakt. De groep verloor in de eerste helft van dit jaar 1,12 miljard franc (340 miljoen gulden). Belangrijkste oorzaken van het verlies zijn de ingezakte vraag in Europa, de waardevermindering van de munten in Engeland, Spanje en Italië, en de afkalving van PSA's positie op de thuismarkt. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog 2,23 miljard franc winst geboekt.

De Europese vliegtuigfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen wachten ook nog altijd op betere tijden. De Belgische liberale politicus Decroo voorspelde dat de bedrijfstakken de komende tijd circa 100.000 van de in totaal 750.000 banen zullen moeten schrappen. Decroo liep hiermee vooruit op een advies over het Europese luchtvaartbeleid van een "Groep van wijze mannen', waarvan hij zelf voorzitter is.

Van de Westeuropese maatschappijen boekt alleen British Airways, dankzij ingrijpende bezuinigingen, nog winst. De Belgische maatschappij Sabena heeft het het moeilijkst. De samenwerking met Air France heeft niet tot de verwachte positieve impuls geleid. Sabena-topman Godfroid moest het voortbestaan koppelen aan een bezuinigingsoperatie die 5,5 miljard gulden moet opleveren. Deze week kwam Sabena met een plan om de eigen piloten "uit te vlaggen', wat een aanzienlijke besparing op de loonkosten kan opleveren.

In Frankrijk ging de Assemblée Nationale akkoord met een vijfjarenplan voor de werkgelegenheid. Het plan maakt een flexibeler inzet van arbeid mogelijk. Zo moet door een minder rigide indeling van de werkweek en arbeidstijdverkorting meer mensen aan een baan geholpen worden. Frankrijk kampt met een recordwerkloosheid van 3,2 miljoen mensen (11,7 procent). Dat een succesvolle afronding van de Uruguay-ronde over liberalisering van de wereldhandel meer banen kan opleveren, lijkt men in Parijs maar moeilijk op zijn waarde te kunnen schatten. Franse bewindslieden lieten afwisselend verzoenende en dreigende taal horen over de onderhandelingen in het kader van de Gatt. Keer op keer valt van de Fransen te horen dat zij de deadline van 15 december, wanneer het onderhandelingsmandaat van het Amerikaanse Congres afloopt, niet accepteren.

Met de verkoop van Banque Nationale de Paris, waarvan de geschatte opbrengst 28 miljard franc zal bedragen, ging in Frankrijk de privatisering van een reeks staatsbedrijven van start. De inschrijving werd zwaar overtekend.

Plaatsvervangend premier Aleksandr Sjochin van Rusland zei dat Moskou de krediteuren van de voormalige Sovjet-Unie zal vragen om een nieuwe afbetalingsregeling. Volgens een met bankiers en andere schuldeisers overeengekomen akkoord moet Rusland dit jaar 6 miljard dollar aan rente en aflossing ophoesten. Sjochin liet vorige week al weten dat zijn land hooguit 2,5 miljard dollar kan betalen. Moskou is Westerse landen circa 36 miljard dollar verschuldigd. Bovendien moet aan zo'n 600 commerciële banken nog 26 miljard worden betaald.

De Duitse vakbond IG Metall heeft met Klaus Zwickel een opvolger voor de wegens dubieuze aandelenhandel afgedankte Franz Steinkühler. Zwickel, die vice-voorzitter was, heeft in elk geval niet het retorisch talent van zijn markante voorganger, zo bleek al bij zijn eerste toespraak.

Vietnam keerde terug op het internationale economische toneel na de goedkeuring door het IMF van een lening van 223 miljoen dollar.

    • Hans Buddingh'