Verkopen Roche nemen sterk toe

Het Zwitserse concern Roche Holding uit Bazel, heeft in de eerste negen maanden van het boekjaar 1993 zijn verkopen met 11 procent zien toenemen tot 10,7 miljard frank (13,7 miljard gulden).

Dit duidt op een stijging van de verkopen in het derde kwartaal met 18 procent, meer dan het dubbele van de stijging in de twee voorgaande kwartalen. Alle divisies droegen bij aan de hogere verkopen.

De directie verwacht over het gehele jaar “een belangrijke toename” van de winst.

De beurskoers van Roche is gedurende het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dit ondanks de in diverse landen zwaarwegende druk op de prijzen van farmaceutische produkten om de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. Terwijl de beurskoers van de meeste andere grote farmaciefondsen daardoor onder druk stond ontwikkelde die van Roche zich juist positief. Roche is inmiddels het hoogst gewaardeerde farmacieonderneming in de wereld met een beurswaarde van 52,3 miljard Zwitserse frank (67 miljard gulden).