Ramsj

Pierre Boulez: Orientations, Collected Writings

Paperback, Faber and Faber 1990, van ƒ 44,50 voor ƒ 8,90. Van Gennep, Amsterdam.

Volgens componist Pierre Boulez zijn kritische geschriften van een creatief kunstenaar onbeduidend in vergelijking tot zijn meesterwerken, omdat de essentie van scheppende kunst niet in woorden is uit te drukken. Ze zijn niet meer dan "een soort toverformules die gefluisterd worden bij de geboorte van een nieuw werk'. Reden genoeg dus om Boulez' bezweringen, scherp geformuleerd en vanuit een onverwacht perspectief, over eigen en andermans werk, eens te lezen.

    • Paul Luttikhuis