Ramsj

H.C. Robbins Landon: Mozart, de gouden jaren

Gebonden, Bosch & Keuning 1990, van ƒ 45,- voor ƒ 24,50. De Slegte.

De restanten van het Mozart-jaar 1991 liggen in de ramsj-boekhandels. Een van de aardigste is het fraai geïllustreerde boek van de vermaarde musicoloog H.C. Robbins Landon over de laatste tien jaar van Mozarts leven. In tegenstelling tot veel van zijn collega's weet Robbins Landon feitenkennis te combineren met een spannend verhaal, zonder de waarheid geweld aan te doen.

    • Paul Luttikhuis