Over Rusland

Voor een beter begrip van de achtergrond van de recente troebelen in Moskou zijn onderstaande titels de moeite van het lezen waard. Het lijstje heeft geenszins de pretentie van volledigheid.

Tenzij anders vermeld gaat het om in 1993 verschenen boeken.

Nicholas V. Riasanovsky: A history of Russia

711 blz., Oxford University Press (vijfde druk), ƒ 74,50

Voor een goed begrip van heden en toekomst van Rusland lijkt een zekere kennis van 's lands verleden gewenst. Riasanovsky geeft een prima overzicht van de Russische geschiedenis, van de vroegste tijden tot en met de val van Gorbatsjov. Hetzelfde geldt voor J.W. Bezemer. Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe editie van het enige handboek over de Russische geschiedenis van Nederlandse origine: Een geschiedenis van Rusland van Rurik tot Gorbatsjov (Van Oorschot 1994, 562 blz., ƒ 65).

    • A.W.M. Gerrits