Over Rusland

Voor een beter begrip van de achtergrond van de recente troebelen in Moskou zijn onderstaande titels de moeite van het lezen waard. Het lijstje heeft geenszins de pretentie van volledigheid.

Tenzij anders vermeld gaat het om in 1993 verschenen boeken.

Ruslan Khasboelatov: The struggle for Russia, Power & Change in the democratic revolution

240 blz., Routledge, ƒ 65,65

De nogal saaie memoires van een verliezer. De voorzitter van het ontbonden parlement zet zijn visie op de toekomst van Rusland uiteen. De crisis in ons land roept om een scheiding der machten, concludeert hij. Inderdaad, maar dan zonder Chasboelatov. Vorig jaar verscheen de derde druk van Jeltsins herinneringen: Mijn leven mijn strijd. Getuigenis van een opposant (Sesam 1992, 200 blz., ƒ 15,90). Helaas gaan zijn memoires niet verder terug dan de nadagen van de Sovjet-Unie.

    • A.W.M. Gerrits