Over Rusland

Voor een beter begrip van de achtergrond van de recente troebelen in Moskou zijn onderstaande titels de moeite van het lezen waard. Het lijstje heeft geenszins de pretentie van volledigheid.

Tenzij anders vermeld gaat het om in 1993 verschenen boeken.

Richard Sakwa: Russian politics and society

506 blz., Routledge, ƒ 46,60

In een van de weinige monografieën over de politieke veranderingen in Rusland (inclusief chronologie en overzicht van recente literatuur) wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen decennium hebben voltrokken. Dat is gelukt. Het Rusland van nu is een symbiose van oud en nieuw, merkt de auteur op, en hij verwerpt de dikwijls geopperde pessimistische stelling dat de Russische traditie een democratische ontwikkeling in de weg zou staan.

    • A.W.M. Gerrits