Over Rusland

Voor een beter begrip van de achtergrond van de recente troebelen in Moskou zijn onderstaande titels de moeite van het lezen waard. Het lijstje heeft geenszins de pretentie van volledigheid.

Tenzij anders vermeld gaat het om in 1993 verschenen boeken.

F.J.M. Feldbrugge: Russian law: The end of the Soviet system and the role of law

486 blz., Martinus Nijhoff Publishers, ƒ 325,-

Op overzichtelijke en toegankelijke wijze wordt de relatie tussen politieke en juridische veranderingen in Rusland uiteengezet. De Leidse jurist gaat in op de ontwikkeling van het rechtssysteem in de Sovjet-Unie en op de grote inspanningen die de machthebbers zich nu moeten getroosten om van deze juridische erfenis af te komen. Cruciale aspecten van de huidige machtsstrijd komen aan bod: de constitutie, de deling der machten, de relaties tussen Moskou en de regio's, en de regelgeving op sociaal en economisch gebied.

    • A.W.M. Gerrits