Over Rusland

Voor een beter begrip van de achtergrond van de recente troebelen in Moskou zijn onderstaande titels de moeite van het lezen waard. Het lijstje heeft geenszins de pretentie van volledigheid.

Tenzij anders vermeld gaat het om in 1993 verschenen boeken.

Ian Bremer & Ray Taras, redactie: Nations and politics in the Soviet successor states (met een voorwoord door Robert Conquest)

577 blz., Cambridge University Press, ƒ 61,75

De relaties tussen Rusland en de overige voormalige Sovjet-republieken (het "nabije buitenland') spelen een belangrijke rol in de politieke strijd in Moskou. In 21 bijdragen worden de recente veranderingen in deze jonge onafhankelijke staten op een rij gezet - van de nadagen van de Sovjet-Unie tot en met de huidige, vaak moeizame pogingen tot politieke en economische hervormingen en de conflicten waartoe deze in de regio hebben geleid.

    • A.W.M. Gerrits