NAMAAK LANDSCHAP

Leo van Velzen heeft er een prachtige foto van gemaakt (NRC Handelsblad, 29 september): een grote shovel bedekt een dijk met een laag zand. Verder moeten we het doen met de twee regels tekst onder de grote foto: “Vrouwendam - Met het aanbrengen van een anderhalve meter dikke laag zand op de Veersedam in Zeeland hoopt Rijkswaterstaat de dam een natuurlijk aanzien te geven. De dam wordt beplant met helmgras. Groei van duindoorn en vlier moet de rest doen. De kosmetische ingreep is eind oktober voltooid.”

Wie deze dam kent en deze vergelijkt met de andere dammen, die in het kader van het Deltaplan in Zeeland zijn gebouwd, zal tot de conclusie komen dat deze dam, betrekkelijk kort, gedrongen en hoog, misschien niet de mooiste is. Maar de dam, die het Veerse meer deed ontstaan, behoort wel tot één van de eerste werken, die door de Deltawet werd aangelegd. Er is geen twijfel mogelijk; hier wordt de zee gekeerd, door de mens en niet door God, maar zeker zo veilig, te oordelen naar de kloeke verschijning in asfalt.

Rijkswaterstaat wil de dam nu een natuurlijker aanzien geven. Bij het ontwerpen van de Brouwersdam opperde men een dergelijk idee ook al, maar het werd toen evenwel tegengehouden.

Nu heeft Rijkswaterstaat toch zijn zin gekregen. "Hun kunstwerk' wordt bedolven onder een dikke laag zand: namaakduinen worden gevormd en gesimuleerd. De veranderingen die de mens in het landschap heeft aangebracht, worden onzichtbaar gemaakt. De bezoeker wordt een beeld voorgezet, dat onverklaarbaar is: een namaak landschap.

    • Lodewijk Wiegersma