Meer bevoegdheden vrijwillige politie

DEN HAAG, 9 OKT. De vrijwillige politie, die op grond van de nieuwe politiewet in de plaats komt van de reservepolitie, krijgt een ruimere inzetbaarheid en meer bevoegdheden.

Dat blijkt uit een besluit waar de ministerraad gisteren akkoord mee is gegaan. De reservepolitie wordt alleen nog ingezet in buitengewone omstandigheden als oorlog en rampen. De politiekorpsen kunnen zelf bepalen of ze behoefte hebben aan bijstand door vrijwilligers. Deze functionarissen hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen dus aangiften opnemen, processen-verbaal opmaken en verdachten horen. De opsporing van eenvoudige veelvoorkomende criminaliteit kan de vrijwillige politieman zelf ter hand nemen, bij zware misdrijven beperkt zijn optreden zich tot de aanhouding en het waarschuwen van de reguliere politie.