Kabinet: minder bezuiniging in bejaardenzorg

DEN HAAG, 9 OKT. De ministerraad heeft gisteren besloten om volgend jaar minder op de bejaardenoorden te bezuinigen dan het plan was. Het kabinet wil niet 127 miljoen besparen, maar 76 miljoen gulden.

Minister d'Ancona (wvc) maakte dit besluit na de ministerraad bekend na heftige protesten tegen de bezuinigingen van bejaardenorganisaties. “De onrust onder bejaarden vond ik verschrikkelijk jammer”, aldus d'Ancona. Ze weersprak de kritiek dat ze bij het besluit tot de bezuinigingen een “politieke inschattingsfout” had gemaakt. “Ik ben de afgelopen tijd niet bezig geweest om me populairder te maken”, zei ze op de heftige protesten van de afgelopen weken.

Voor de dekking van het bedrag van 76 miljoen gulden is voor 33 miljoen aan oplossingen gevonden bij gereserveerde wachtgelden (de WW voor ambtenaren) die niet nodig zijn omdat mensen aan het werk blijven en bij werkgelegenheidsgelden. Voor het overige bestaan er “oplossingsrichtingen”, aldus d'Ancona. “Het kabinet zal u bij Najaarsnota 1993, respectievelijk tijdig vóór de behandeling van de begroting van WVC in de TweedeKamer informeren over de volledige dekking van bovengenoemd bedrag”, schrijft d'Ancona in een brief aan de Tweede kamer die gisteravond is verstuurd. De regering had de Tweede Kamer toegezegd om nog voor de financiëlebeschouwingen in een brief het beleid uiteen te zetten terzake van de bejaardenoorden.

De minister legde er de nadruk op dat de voorgenomen bezuinigingen voor 1995 en 1996 blijven staan. Het doel om het bezuinigingsbedrag te halveren is het scheppen van “een goed gespreksklimaat” voor de commissie-Welschen, die op verzoek van d'Ancona onderzoekt hoe vernieuwing van de bejaardenzorg gestalte zou moeten krijgen. De minister wil daarbij vasthouden aan haar uitgangspunt dat bejaarden in de toekomst minder snel in bejaardenoorden worden gehuisvest.

D'Ancona wilde niet toegeven dat het kabinet was overvallen door het grote protest door bejaarden. Zij gaf de directies van de bejaardenoorden de schuld dat er zoveel onrust onder de bewoners is ontstaan. “Degenen die dagelijks contact met de mensen hebben hadden zorgvuldiger kunnen zijn. Ze hadden even zorgvuldig moeten zijn als de minister-president en ik”, aldus d'Ancona.

Zij vindt niet dat het kabinet heeft toegegeven aan de storm van protest uit deze sector. “De principiële lijn blijft onveranderd. De transformatie van de ouderenzorg is niet van tafel.”

De ouderenorganisaties hebben positief, maar toch met veel reserve gereageerd. Een woordvoerder van de algemene ouderenbond Anbo noemt het intrekken van de bezuiniging “een succes”. Hij vindt dat de belangenorganisaties van ouderen zich toch steeds beter profileren.

De protestantse PCOB reageerde ook wel blij, maar volgens een woordvoerder waren er nog wel onduidelijkheden: “We zijn niet echt gerustgesteld. We zijn benieuwd ten koste van welke andere potten deze manoeuvre van het kabinet zal gaan.”

Directeur J. Kromwijk van de organisaties van bewoners van bejaardenoorden (LOBB) was het meest kritisch. “Het is een goede aanzet, maar ook niet meer. Volgens de ouderenorganisaties bedragen de bezuinigingen in 1994 282 miljoen gulden”, zegt hij. “Met het intrekken van deze 76 miljoen zijn de problemen nog niet opgelost.”