JONG

Alles wordt anders. Handboek voor jongeren door Lenny Duijvelaar en Anjo Geluk 271 blz., Bert Bakker 1993, f 34,90 ISBN 90 351 124 58

"Alles wordt anders' is een puberteitshandboek voor en door jongeren, geschreven door een kinderpsychologe en een sociologe, met bijdragen in de vorm van brieven, gedichten, ontboezemingen van 300 jongeren - een enkele van omstreeks veertig. Het is met gevoel geschreven, zonder dat het lijdt aan prekerigheid. Het boek is tevens van een bewonderenswaardige volledigheid, zonder saai of vervelend te worden. Ook wie het niet direct nodig heeft zal het met interesse lezen.

Na een korte inleiding wordt aandacht besteed aan relaties met de omgeving en aan persoonlijke problematiek. Aan bod komen weglopen, incest, contacten met politie en justitie, zelfmoord en het zoeken van hulp. De seksualiteit (pil, condoom, zwangerschap, orgasme en homoseksualiteit) komt uitvoerig en zakelijk ter sprake. Er is een hoofdstuk over de zorg voor het uiterlijk, over genietingen (eten, drinken, roken), verslavingen, over anorexie en bulimia (een hoofdstuk dat overigens eindigt met het nut van huilbuien), over omgaan met geld en over uitgaan in de ruimste zin van het woord. Bij elk hoofdstuk is een nuttige beschrijving toegevoegd van adressen waar je met je problematiek terecht kunt: kindertelefoon, RIAGG, COC enzovoorts. Een uitgebreid register completeert het boek, dat niet alleen geschikt is voor jongeren, maar ook voor allen die met hen in contact staan: ouders, grootouders, docenten, en mogelijk politie-agenten. Ik betwijfel overigens of de lezertjes weten welke hersendelen bedoeld worden met hypofyse en hypothalamus, maar dat is maar een klein puntje van kritiek. Voor de rest kan het een standaardwerk heten, geschreven in voortreffelijk Nederlands, een verademing voor wie zich ergert aan het beroepsjargon dat ons dagelijks wordt voorgelepeld.

    • F. Dekking