Haagse raad eens met rapporten over museum

DEN HAAG, 9 OKT. De Haagse gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de conclusies uit de vorige week verschenen rapporten over de budgetoverschrijdingen bij het HaagsGemeentemusuem. De eindverantwoordelijkheid voor de budgetoverschrijdingen van 5,3 miljoen gulden in 1991 en 1992 bij het Haagse Gemeentemuseum ligt weliswaar bij toenmalig directeur Rudi Fuchs, maar consequenties moeten daar niet aan worden verbonden. Zowel het gehele museummanagement als de gemeente hebben “cruciale fouten” gemaakt.

Begin vorige week verschenen de rapporten van de gemeentelijke Accountantsdienst en de dienst Personeel en Organisatie over de budgetoverschrijdingen. De raad is van oordeel dat de overschrijdingen van bij het museum “een incident” zijn geweest waarvan de kans op herhaling in de toekomst klein is. Voor de gemeente is de zaak-Fuchs daarmee afgesloten.

Een deel van de raad opperde in het voorjaar nog de mogelijkheid een deel van de overschrijdingen te verhalen op Fuchs, die toen al was benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Met name Fuchs' reislust werd door de raad aan de kaak gesteld. Aan fraude heeft Fuchs zich nooit schuldig gemaakt, zo werd geconcludeerd in de rapporten. Verder bleek dat de gemeente nauwelijks controle heeft uitgeoefend op het financiële beleid bij het museum. De belangrijkste oorzaak daarvan was het feit dat de verantwoordelijke dienst Kunst en Cultuur nog in oprichting was en destijds nog geen duidelijk omschreven taken had. Mede daardoor kan Fuchs niet alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de budgetoverschrijdingen en moet de gemeente de hand in eigen boezem steken, zo vindt de raad.

De gemeenteraad uitte gisteren kritiek op de rol van directeur Harkes van de dienst Kunst en Cultuur. Hij negeerde in 1992 aanwijzingen van het college de financiële situatie van het museum te onderzoeken. Harkes, die toen net was aangesteld als directeur, wilde het management niet te hard aanpakken om de relatie tussen gemeente en het museum niet te verstoren. Zijn handelen wordt binnenkort beoordeeld door de gemeentesecretaris.

Over twee maanden wordt de benoeming van een nieuwe directeur van het museum verwacht. Die zal als gevolg van compensatiemaatregelen van de gemeente de komende vijf jaar geen aankopen kunnen verrichten. Het museum moet 2,8 miljoen gulden bezuinigen.