Guadeloupe weert zich goed

In Santiago begon de victorie waar Nederland wereldkampioen bridge werd. Ging dat allemaal van een leien dakje? Nee, natuurlijk niet. Juist tegen de zogenaamde kleine bridgelanden bleef het oppassen geblazen. Om zonder kleerscheuren door de voorronden te komen, dienden de favorieten zich met zo maximaal mogelijke cijfers te ontdoen van de bridgedwergen. Die waren geen van allen van zins zich op voorhand naar de slachtbank te laten leiden. Dat ondervond ook de latere winnaar van de Bermuda Bowl, Nederland, in een wedstrijd tegen het nietige Guadeloupe. We nemen een drietal spellen onder de loep. Op twee ervan bewijzen de Klein-Antillianen hun techniek door het bieden van een klein en een groot slem. Op het derde neemt Nederland via goed afspel revanche. De drie spellen komen voor in het in november te verschijnen Gouden Handen. Over dit boek, dat de goldrush van Nederland in Chili beschrijft, binnenkort meer.

Oost geverNoord

NZ kw.ß7 B109

ß6 H10762

ß5 B7

ß4 H82

WestOost

ß7 32ß7 HV764

ß6 983ß6 B5

ß5 9ß5 1084

ß4 AVB10765ß4 943

Zuid

ß7 A85

ß6 AV4

ß5 AHV6532

ß4 -

Open kamer

West Noord Oost Zuid

De Boer Bouveresse Muller Gerin

pas 2ß5

4ß4 pas 4ß7 pas

pas 5ß6 pas 7ß5

pas pas pas

Bouveresse en Gerin hadden het bieden van begin tot eind onder controle. Na de manche-forcing 2ß5-opening van zuid wachtten ze eerst even af tot OW uitgeboden waren. Het biedverloop was imnmers toch forcing. Toen daarna noord zijn hartens op vijfhoogte introduceerde wist zuid, gezien zijn eigen hartenbezit, zeker dat noord minsten heer-vijfde in de kleur moest hebben. Met zijn solide eigen kleur besloot zuid terecht tot 7ß5. Een potdicht contract: 2140 voor Guadeloupe.

Gesloten kamer

West Noord Oost Zuid

Penture Jansen Rizk Westerhof

pas 2ß4

4ß4 pas 5ß4 5ß5

pas pas pas

In de andere kamer opende Jan Westerhof met 2ß4. Deze opening geeft of een manche-forcing hand aan of een zwak spel met ruitens. Door deze laatste mogelijkheid had de pas van noord over 4ß4 geen bijzondere betekenis. Zuid was daardoor gedwongen over 5ß4 meteen zelf een bod te doen, omdat hij anders het risico zou lopen dat noord ook zou passen. Met te weinig informatie durfde Piet Jansen over 5ß5 niet meer verder: plus 640, doch een verlies van liefst 17 imps voor Nederland.

Meteen daarna nog een Nederlandse slem ramp:

Zuid geverNoord

OW kw.ß7 9652

ß6 54

ß5 32

ß4 VB832

WestOost

ß7 HVß7 A107

ß6 H983ß6 AB1062

ß5 AB1096ß5 854

ß4 75ß4 AH

Zuid

ß7 B843

ß6 V7

ß5 HV7

ß4 10964

Open kamer

West Noord Oost Zuid

De Boer Bouveresse Muller Gerin

pas

1ß5 pas 1ß6 pas

2ß6 pas 2SA pas

4ß6 pas pas pas

Bauke Muller op de oostplaats had zich vergist. Hij had over 2ß6 met 2ß7 een vraagbod willen doen. In plaats daarvan legde hij per ongeluk het 2SA kaartje op de biedschuif. Dit bod heeft geen andere betekenis dan een invite voor de manche. Toen De Boer daarop inging, durfde Muller niet meer verder. Het gekke is dat de oostspeler van het voormalige Franse eiland met dezelfde hand wel doorging. Het biedverloop was krek hetzelfde:

Gesloten kamer

West Noord Oost Zuid

Penture Jansen Rizk Westerhof

pas

1ß5 pas 1ß6 pas

2ß6 pas 2SA pas

4ß6 pas 4SA pas

5ß5 pas 6ß6 pas

pas pas

4SA vroeg azen, 5ß5 gaf er één aan.

De moed van Rizk werd beloond. Hij nam de klaverenstart, speelde meteen ruiten voor heer en aas en sloeg A-H. Het contract werd gemaakt omdat troefvrouw mee viel. Ditmaal bedroeg de winst voor Guadeloupe 13 imps. Nederland was geschrokken. Een paar spellen later wist de Groninger Piet Jansen de opgelopen averij gelukkig voor een deel te herstellen:

Zuid geverNoord

Niemand kw.ß7 AB10653

ß6 H832

ß5 A

ß4 V10

WestOost

ß7 2ß7 V84

ß6 B965ß6 V7

ß5 H10843ß5 B965

ß4 H72ß4 AB94

Zuid

ß7 H97

ß6 A104

ß5 V72

ß4 8653

Weer waren de biedverlopen in open en gesloten kamer vrijwel gelijk:

Open kamer

West Noord Oost Zuid

De Boer Bouveresse Muller Gerin

pas

pas 1ß7 pas 2ß7

dbl 4ß7 pas pas

pas

Gesloten kamer

West Noord Oost Zuid

Penture Jansen Rizk Westerhof

pas

pas 1ß7 pas 2ß7

pas 4ß7 pas pas

pas

Noord speelde aan beide tafels 4ß7. Ruitenstart was voor het aas, Bouveresse incasseerde A-H en stond een harten af aan west. Die ging door met klaveren voor tien en boer van oost, Bauke Muller. Deze vervolgde met ß5B. Noord troefde, deed hetzelfde met de vierde harten in dummy en ging van slag met ß4V. Oost nam met het aas en liet noord weer een ruiten troeven. Hier had de leider zich moeten realiseren dat, gezien zijn informatiedoublet, west kort moest zijn in schoppen. Schoppenvrouw zat dus in oost. De Klein-Antilliaan sloeg echter ß7A-H en was één down toen ß7V niet viel.

Aan de andere kant speelde Piet Jansen zonder de aanwijzing van het informatiedoublet. Desalniettemin trok hij de goede conclusies. In slag twee speelde hij harten naar de tien. West won en ging door met klaveren voor vrouw en aas. Oost speelde ß5B getroefd door noord. Jansen sloeg troefaas, waarna hij eens rustig ging nadenken. In oost had hij al ß5B en ß4A gezien. De kans was groot dat daar ook ß6V zat. Hij had dus honneurs in alle bijkleuren. Normaliter mag je dan een troefstart verwachten. Omdat oost dat op dit spel niet had gedaan, plaatste Jansen troefvrouw bij Rizk. Consequent speelde de Groninger nu ß7B voor, die hij liet doorlopen. De volgende schoppen was voor de heer, waarna een kleine klaveren volgde uit dummy. West nam en speelde ß65 voor ß63, vrouw en aas. Jansen speelde nu harten uit de dummy en toen bij west een kleintje verscheen, legde hij in de hand de ß68. Een prachtige +420 en 10 imps winst voor Nederland.

    • Jan van Cleeff