Fans Willem II betalen deel tribune

TILBURG, 9 OKT. Voetbalclub Willem II gaat aan het publiek rentedragende 'deelnamebewijzen' verkopen om de bouw van een nieuwe hoofdtribune te bekostigen. De tribune, ter voltooiing van het gerenoveerde stadion, kost 12,5 miljoen gulden. Willem II komt 6 miljoen gulden tekort. Het ontbrekende geld moet van supporters, sponsors en de gemeente komen. Een deelnamebewijs, nominale waarde 100 gulden, levert de houder 5 procent rente per jaar op. Uiterlijk na 25 jaar betaalt Willem II de 100 gulden plus rente terug.