Elke lotto-bal heeft dezelfde kans om getrokken te worden

DEN HAAG, 9 OKT. Elke lotto-bal heeft dezelfde kans getrokken te worden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Meetinstituut (NMI) naar de betrouwbaarheid van de lottomachine en - ballen. De organisator van de Lotto, de Stichting Nationale Sporttotalisator, is volgens de aan haar door Justitie verleende vergunning verplicht de mechanische, elektrische en elektronische processen die worden gebruikt bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars vooraf te laten keuren en periodiek te laten controleren.

Het Nederlands Meetinstituut is aangewezen het toelatingsonderzoek en de periodieke controle uit te voeren. Tijdens het toelatingsonderzoek werd de werking van de lottomachine getoetst aan de hypothese dat de trekkingen volstrekt willekeurig zijn. Er werden 5000 trekkingen verricht met dezelfde vijf ballen van nagenoeg gelijke massa en diameter.

Uit het onderzoek blijkt dat de individuele trekkingsfrequentie van de vijf lottoballen allen liggen binnen de betrouwbaarheidsinterval van 99%. Daarom kan volgens het onderzoeksrapport de hypothese worden aangenomen dat de trekkingen willekeurig zijn en elke lotto-bal dezelfde kans heeft om te worden getrokken.