Curaçaoenaars eisen deelname referendum

ROTTERDAM, 9 OKT. In één week tijd hebben honderden Curaçaoenaars in Nederland gereageerd op de oproep van een actiecomité dat deelname van de hier verblijvende kiesgerechtigden uit Curaçao aan het referendum over de toekomst van het eiland nastreeft.

Op 19 november wordt op Curaçao, het grootste Antilliaanse eiland, een referendum gehouden, waarbij de kiezers vier mogelijkheden worden voorgelegd: het eiland blijft deel uitmaken van de Nederlandse Antillen, Curaçao krijgt de status van een autonoom land binnen het koninkrijk (zoals Aruba), het eiland wordt een deel van Nederland, of het wordt volledig onafhankelijk.

De commissie die deze volksraadpleging heeft voorbereid, en het eilandbestuur, hebben besloten de Curaçaoenaars in Nederland niet te laten deelnemen omdat dat technisch moeilijk zou zijn. Op 1 september is in Amsterdam de actiegroep Nos ta tambe ta vota (“Wij stemmen ook”) opgericht. Een van de initiatiefnemers, mevrouw mr. Maria Cuartas, Curaçaose van geboorte, zegt: “Er zijn absoluut geen steekhoudende argumenten om deze uitsluiting te rechtvaardigen. Noch het Statuut voor het koninkrijk, noch de Staatregeling van de Antillen of de Eilandenregeling verzetten zich tegen deelname van de Curaçaoenaars hier aan het referendum. Nederlanders in het buitenland mogen ook aan de Kamerverkiezingen hier deelnemen. Het gaat om een zeer belangrijk referendum voor de toekomst van ons eiland, waarbij wij nog steeds sterk zijn betrokken.”

De actiegroep schat het aantal Curaçaoenaars in Nederland op 50.000, waarvan ruim de helft stemgerechtigd is. Het aantal inwoners van Curaçao is 140.000. “Met een minimum aan politieke wil en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen kan de informatie aan de betrokkenen en de verkiezing in Nederland worden geregeld”, zegt Cuartes. De actiegroep heeft haar oproep gestuurd naar enkele honderden organisatie en relaties, met de vraag voor verdere verspreiding zorg te dragen. Cuartes verwacht nog een groot aantal adhesiebetuigingen binnen te krijgen.

Een woordvoerder van de Gevolmachtigde minister van de Antillen in Den Haag wijst erop dat de Antillianen in Nederland nog nooit aan verkiezingen op de Antillen hebben deelgenomen, en dat die mogelijkheid nog niet (zoals in Nederland) in de Kieswet is opgenomen. Hij voorziet forse problemen om de deelname aan het referendum in Nederland op zo'n korte termijn te regelen.