BEJAARDEN

In het hoofdartikel van 30 september getiteld "Verhaal voor bejaarden' wordt gemeld dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer zich twee jaar geleden niet zou hebben verzet tegen de toenmalige bezuinigingen op de bejaardenoorden.

Dit is onjuist. Het tegendeel is waar. De door het kabinet toen aangekondigde bezuinigingen in de tussenbalans zijn de Kamer feitelijk voorgelegd in de begroting van WVC voor 1992. Bij de behandeling van die begroting heb ik namens de VVD-fractie amendementen ingediend om de bezuiniging ongedaan te maken. Dit amendement kreeg geen steun van CDA en PvdA en werd daardoor verworpen. Alle andere fracties stemden voor.

    • Lid Tweede Kamer Vvd
    • Drs. Dick Dees