ASIELZOEKERS

Het RPF-Kamerlid Leerling presenteerde vorige week in de Tweede Kamer de "Gouden Sleutel' voor de oplossing van het "probleem' dat West Europa heeft met de opvang van asielzoekers. Kern van zijn voorstel is de opvang in de eigen regio met ter plekke een selectie door de VN. Leerling vindt dat de migratiestroom "zo grootschalig en structureel' is geworden dat er nieuwe internationale regels moeten komen.

Zoals zo dikwijls bestaan er voor complexe problemen geen simpele oplossingen. Neem Iran en Irak. Stel dat je je niet aan de fundamentalistische regels van het Iraanse regime hebt gehouden, waar moet je dan naartoe? Turkije lijkt voor de hand te liggen, maar wil je hoogstens doorreis verschaffen. Dat land wil geen openlijke ruzie met zijn machtige buren. Het heeft het Vluchtelingenverdrag ondertekend met de restrictie dat het alleen geldt voor vluchtelingen uit Europa. Als de VN niet in Turkije de kans krijgen na te gaan welke Iraniërs en Irakezen echt vluchteling zijn, waar moeten deze mensen dan naar toe?

Toen de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) alle landen verzocht ontheemden uit het vroegere Joegoslavië op te nemen, lukte het de leden van de EG niet eens onderlinge afspraken over de lastenverdeling te maken. Waarom zou dat dan nu op nog veel grotere - want mondiale - schaal wel lukken?

Dat wil niet zeggen dat het niet veel beter is oplossingen voor vluchtelingen te zoeken in de eigen regio. Maar dan moeten wij in Europa ook daarvan de consequenties dragen. En dat betekent dus niet allerlei maatregelen nemen die de vlucht van Europeanen (ex-Joegoslavië, Kaukasus) moeten verhinderen. Zij horen immers tot onze eigen regio.

Mensen die te vrezen hebben voor leven of vrijheid moeten asiel kunnen zoeken en vinden. Dat elementaire mensenrecht ligt vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als de ideale wereldorde onder leiding van de Verenigde Naties, waarvan Leerling uitgaat gerealiseerd wordt, zal alles beter geregeld kunnen worden dan in het huidige inderdaad nogal chaotische systeem. Maar dat geldt ook voor een fenomeen als de wapenhandel, om maar eens een dwarsstraat te noemen...

    • Frits Florin