Zuid-Holland wil snel besluit over tracé Betuwelijn

BARENDRECHT, 8 OKT. Zuidhollandse gemeenten langs het tracé voor de Betuwelijn willen dat de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een besluit neemt over hoe en waar de goederenspoorlijn moet worden aangelegd. Dit bleek gisteren tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat in Barendrecht. Eerder deze week drongen de Gelderse gemeenten langs het tracé samen met de provincie in een brief aan de Kamercommissie aan op uitstel van de beslissing.

Haast is geboden omdat niemand die in de buurt van het tracé woont zijn woning meer kan verkopen, verwoordde burgemeester B. van Wouwe (CDA) van Hardinxveld-Giessendam het centrale argument van de Zuidhollandse gemeenten. Die onzekerheid duurt nu al twee jaar en vormt niet alleen een obstakel voor wie wil verhuizen, maar ook voor de gemeenten zelf bij het maken van plannen. Deze argumenten gelden natuurlijk ook in Gelderland, maar daar vinden de bestuurders het belangrijker om een paar maanden extra uit te trekken voor de besluitvorming, teneinde een oplossing te vinden die bij de bevolking en de lagere overheden op voldoende steun kan rekenen. Gemeenten en provincies zijn namelijk falikant tegen het kabinetsvoorstel om de Betuwelijn op het maaiveld aan te leggen, met name omdat dit te veel lawaai veroorzaakt.

Die bezwaren leven in Zuid-Holland evenzeer, zo bleek gisteren. Zuid-Holland blijft dan ook een voorkeur houden voor aanleg in een tunnel, aldus gedeputeerde Th.F.J. Jansen (VVD). Hij drong er bij de Kamercommissie op aan om in de planologische kernbeslissing over de Betuwelijn voldoende "bandbreedte' te laten om de mogelijkheid voor ondergrondse aanleg open te houden. In het kabinetsvoorstel bedraagt die verticale bandbreedte 2,4 meter. Dat sluit niet alleen een tunnel, maar ook een verdiepte ligging in een V-polder of een U-vormige betonnen bak uit. De locale bestuurders zien deze varianten als een aanvaardbaar alternatief, voor het geval een tunnel financieel niet haalbaar is.

Ook de actiegroepen verenigd in het Landelijk Overleg Betuweroute drongen gisteren aan op uitstel van de beslissing. Dat uitstel zou wel langer mogen duren dan de twee maanden waarvoor de Gelderse bestuurders pleiten. Voor het Landelijk Overleg Betuweroute staat namelijk de noodzaak van de aanleg nog geenszins vast. J. Klerkx wees er namens het Overleg op dat de argumentatie voor de Betuwelijn in de verschillende nota's inconsistent is. “Wij zeggen niet dat de Betuwelijn er niet moet komen, maar wij vinden nergens steekhoudende argumenten waarom hij er wel moet komen.” Ook klaagde hij, net als enkele locale bestuurders, over het ontbreken van essentiële informatie. Zo zijn de rapportages over de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen die de NS hebben opgesteld niet openbaar. Ook bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om reeds op de Maasvlakte containers naar bestemming te sorteren en op pendeltreinen te zetten. Dat zou veel rangeeractiviteiten op Kijfhoek bij Zwijndrecht overbodig maken.