Wetenschappelijke prijs voor boek "Gebarentaal'

Liesbeth Koenen, Ruud Janssen en Tony Bloem, hebben de KIJK/Wetenschapsweekprijs 1993 ontvangen voor hun boek "Gebarentaal.

De taal van doven in Nederland'. De prijs, 10.000 gulden voor de gezamenlijke auteurs, werd gisteren door jury-voorzitter prof.dr. J. van de Craats aan de auteurs overhandigd. "Gebarentaal' is uitverkoren omdat het volgens het juryrapport "over een actueel onderwerp uit de wetenschap gaat dat op originele wijze wordt behandeld'.

De jury nomineerde naast het winnende boek nog drie boeken: J. Goudsblom, Vuur en Beschaving; Redactie Wetenschappen NRC Handelsblad, De mond vol tanden. Dertig vraaggesprekken over wat de wetenschap niet weet; Wilfred Kruit, Vernuft in de natuur. Kruijt ontving als "uitstekende tweede' een prijs van 1.000 gulden, aangeboden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).