Verspreiding van rapport WVC stopgezet

ROTTERDAM, 8 OKT. Het ministerie van WVC heeft de verspreiding van het op 28 september gepresenteerde rapport Cultuurbeleid in Nederland stopgezet. Daarin zijn zonder bronvermelding passages overgenomen uit het proefschrift Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit van dr. W. Oosterbaan Martinius.

Dat heeft een woordvoerster van het ministerie vanmorgen bevestigd.

WVC zegt het gebeurde te betreuren, maar ontkent dat er sprake is van opzet. Het rapport is een uitgave van WVC en is bestemd voor de Raad van Europa. Het wordt nog in het Engels, Duits en Spaans vertaald. Het rapport, een inventarisatie van het Nederlandse cultuurbeleid, is opgesteld onder supervisie van een commissie van deskundigen. Aan elk hoofdstuk hebben verschillende auteurs meegewerkt. In het derde hoofdstuk zijn verscheidene passages van het boek van Oosterbaan, dat gaat over het kunstbeleid in Nederland, zonder bronvermelding letterlijk of vrijwel letterlijk weergegeven. De begeleidingscommissie heeft dit kennelijk niet opgemerkt. In andere hoofdstukken wordt het proefschrift ook aangehaald, maar daar hebben de auteurs de bron wel vermeld.

Oosterbaan, chef opinie bij NRC Handelsblad, is nu in onderhandeling met WVC over een correctie. De vertalingen zullen volgens WVC worden aangepast. Wat betreft de al gedrukte Nederlandse uitgave heeft het ministerie voorgesteld een inlegvel met errata aan te brengen. Dat gaat Oosterbaan echter niet ver genoeg.

Volgens WVC was nog maar een beperkt aantal exemplaren van de eerste oplage van ongeveer vijfduizend exemplaren verspreid, voornamelijk onder journalisten.