Talisman 93

De Nederlandse staat in haar hemd.

Met een Friese kan en met een Groningse kom je niet ver.

De Arabische hengst er op los.

Mijn Perzische kleed ik uit.

Mijn Turkse bad vurig.

De stevige dronk mij toe.

De bonte was een domme koe.

De zwartglimmende wrong mij uit.

De middelbare school onder mijn parasol.

De stralende zon op een list.

Dit zijn struikelzinnen. Ze misleiden in het begin, zodat je aan het eind aan het eind van je Nederlands en in de war bent. Ideale zinnen om op het spiekbordje van een televisiespreker te zetten, die dan gegarandeerd verkeerd intoneert en per slot in het slop raakt.

Ik nam steeds een bijvoeglijk naamwoord als Brabantse (dat ook de aanduiding van een vrouw is) gevolgd door een zelfstandig naamwoord als paarden (dat ook een werkwoord is), maar u moet het anders doen.

Verzin een struikelzin, zend die aan: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam en win mijn prijs.

Oplossing Talisman 92

In “koppie koffie” en in “krasser knallen” komt elke letter precies twee keer voor, maar ik wou wóórden met die eigenschap. Ik kreeg ze.

Bedballade, daardoor, doodbiddersbier, dubbelduel, filosofieles, indiende, kaukasus, kloosterlaakster, monomaan, negenoog, overvoller, portretposes, restaurantneus, rotconcerten, schaterlachers, slampampersrel, troosteres, ijsvrijvrees, wederwoord.

Wederwoord werd twee keren ingezonden. Eenmaal door een computer, en eenmaal door Kor Eeftingh uit Groningen die mijn prijs krijgt. De computer wordt ook bedankt, maar heeft niets aan mijn prijs.