Suriname zoekt naar compromis hulpgelden

PARAMARIBO, 8 OKT. Nederland en Suriname zoeken naar een compromis om een gedeelte van de bevroren hulpgelden weer aan te wenden, nu de economie steeds verder verslechtert.

Suriname weigert nog altijd om het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in te schakelen om als toezichthouder bij de economische hervormingen op te treden. Maar het land zou wel genegen zijn over zijn plannen die nu worden voorbereid ook aan het IMF een mening te vragen. Nederland wil de betalingsbalanssteun niet hervatten, maar zou wel bereid zijn om te zorgen dat er een "sociaal vangnet' komt voor de meest gedupeerden van de economische malaise.

Politici in Suriname die nauw betrokken waren bij het sluiten van het raamverdrag over het aanhalen van de banden tussen Nederland en Suriname, werken aan een compromisvoorstel voor Den Haag. Zij gaan er vanuit dat de Nederlandse regering niet unaniem is in het volgen van een harde lijn jegens Suriname. Zij wijzen erop dat premier Lubbers en minister Kooijmans van buitenlandse zaken van plan zijn om in januari naar Suriname te komen. Nederlands zou als een compromis uitblijft straks gedwongen worden “met mensen aan één tafel te moeten zitten met wie het eigenlijk niets te maken wil hebben”. Bij zijn vertrek uit Suriname verklaarde minister Ter Beek (defensie) dat het geen zin heeft om democratie en rechtsstaat te versterken in Suriname door bijstand op het gebied van defensie en justitie, als economische verlichting uitblijft.

Vorige week is er in New York een vergadering geweest van vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Nederland, Brazilië en Venezuela om de druk op de Surinaamse regering te vergroten om adviezen in te winnen bij het Internationale Monetaire Fonds, bij de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. In de komende weken zullen vertegenwoordigers van die internationale financiële organisaties contact opnemen met Paramaribo. In New York kwamen diplomaten uit de vier landen tot de conclusie dat er haast geboden is met een aanpassingsprogramma in Suriname en met tijdelijk verzachtende maatregelen voor de zwakste groeperingen omdat anders de politieke onrust groeit en de democratie wordt ondermijnd. Weliswaar krijgt de voormalige legerleider Bouterse minder mensen op straat dan werd verwacht bij het sociale protest, maar kabinetsministers vrezen dat hij niet zal terugschrikken voor provocaties.