SDU beticht van namaak systeem voor beveiliging

DEN HAAG/WASHINGTON, 8 OKT. Een Amerikaans bedrijf, Graphic Security Systems Corporation (GSSC), eist een schadevergoeding van bijna 5 miljoen dollar (ruim 9 miljoen gulden) van de Nederlandse Staatsdrukkerij SDU wegens diefstal van een elektronisch beveiligingssysteem voor postcheques.

De SDU heeft het Amerikaanse systeem, dat vervalsing van cheques moet tegengaan, sinds 1988 verwerkt in “honderden miljoenen” postcheques die de SDU drukt voor de PTT's in acht Europese landen, aldus directeur A. Alasia van GSSC in Delaware. Een woordvoerder van de SDU noemt de beschuldiging van GSSC “absoluut onjuist”, maar weigert verder elk commentaar.

Volgens Alasia heeft de SDU het "GSSC Scrambled Indicia System' in 1986 op aanvraag gekregen om het te testen. De SDU had toegezegd geen gebruik te zullen maken van de kennis van GSSC als het systeem zou worden afgewezen, aldus Alasia. Ruim anderhalf jaar nadat de offerte was gedaan stuurde de SDU het materiaal terug met de mededeling dat voor een ander systeem was gekozen. Het Amerikaanse systeem bevat een code waarmee binnen korte tijd de authenticiteit van een document kan worden vastgesteld. Daarmee is het namaken van onder meer cheques en paspoorten onmogelijk, aldus GSSC.

Vorig jaar ontdekte GSSC dat haar beveiligingssysteem wel was gebruikt door de SDU. Volgens de raadsman van GSSC, D.E. deKieffer, bevat het veiligheidssysteem ook een geheime code die het Amerikaanse bedrijf zelf moet beschermen tegen “zeer professionele vervalsers”, zoals drukkerijen die met geavanceerde computerapparatuur documenten als paspoorten, rijbewijzen, bankbiljetten of postzegels fabriceren. Deze geheime code vond GSSC terug in de Europese postcheques. “De SDU kon daar destijds onmogelijk van op de hoogte zijn. Ze zijn, zonder het zich te realiseren, gevallen over een verborgen struikeldraad”, aldus deKieffer. “Daarom menen we te kunnen bewijzen dat de SDU het systeem van GSSC heeft nagemaakt.”

Volgens de raadsman heeft GSSC de SDU in mei van dit jaar benaderd om opheldering te vragen over het namaken van de Amerikaanse codes. De Staatsdrukkerij liet echter weten dat het Amerikaanse systeem niet was gekopieerd, maar dat het zelf een gelijksoortig beveiligingssysteem had ontwikkeld, dat was gebaseerd op eigen onderzoek, aldus GSSC. De code die de SDU had gebruikt was volgens GSSC echter een kopie van de code die het Amerikaanse bedrijf in 1986 had gestuurd. Volgens GSSC zijn de verschillen tussen deze codes even nauwkeurig vast te stellen als die tussen het DNA van twee individuen.

Volgens deKieffer onderneemt GSSC nog steeds pogingen de zaak onderling af te wikkelen met een schikking, maar weigert de SDU tot op heden elke medewerking.

    • Rob Schoof