Scania sluit lakafdeling, 300 banen weg

ROTTERDAM, 8 OKT. Bij vrachtwagenfabrikant Scania Nederland verdwijnen over drie jaar een kleine 300 van de 550 banen in de cabinefabriek in Meppel. Het lassen en lakken van truckcabines dat daar gebeurt wordt over drie jaar overgeheveld naar een vestiging in het Zweedse Oscarshamm. Garanties dat de eindmontage van cabines in Meppel blijft kan Scania Nederland niet geven.

De directie van Scania Nederland heeft de vakbonden en het personeel gisteren over dit besluit geïnformeerd. De directie streeft ernaar de operatie zonder gedwongen ontslagen te laten verlopen.

De vakbonden leggen zich niet zomaar bij de maatregel neer. Zij willen nader overleg. Als dat niet bevredigend verloopt, zullen zij zich beraden op eventuele acties, zegt bestuurder N. Eektimmerman van de Industriebond FNV. Zij spreekt van “salami-taktiek van de kant van Scania”. “Wij vragen ons af of Scania in het jaar 2000 nog in Nederland bestaat. Dit kan het begin van het einde betekenen van Scania in Nederland.”

Truckfabrikant Scania, als alle concurrenten getroffen door een zeer sterke krimp van de vrachtwagenmarkt, heeft ervoor gekozen investeringen ter grootte van circa 30 miljoen in de modernisering van de las- en lakstraat niet in Meppel maar in Zweden te doen. Concentratie van deze activiteiten in één fabriek is goedkoper, luidt de motivering. De grote vraag is nu of de uit Zweden aan te voeren cabines voor Scania Nederland straks nog in Meppel zullen worden afgebouwd. De directie in Zwolle zegt zich hiervoor "hard' te zullen maken, maar geeft geen garanties. Zij betwijfelt sterk of het mogelijk zal blijken de cabinemontage in Meppel overeind te houden als de basisactiviteiten, het lassen en spuiten van cabines, naar Zweden verdwijnt.

Enkele jaren geleden haalde Scania Nederland een topproduktie van 12.000 trucks per jaar. Dat is inmiddels gezakt tot tussen de 7000 en 8000. Het personeelsbestand liep terug van 2100 naar 1800. In Zwolle, waar de eindmontage gebeurt, werken nu nog circa 1250 mensen.

In Meppel is Scania nu nog de grootste werkgever. “Deze industrieel zwakke regio kent nu al ruim duizend werkzoekenden. Daar komt dan over enige tijd nog eens ruim een kwart bij”, verzucht vakbondsbestuurder Eektimmerman. Hij vindt dat de directie van Scania Nederland haar “huiswerk moet overdoen”.

De directie van Scania beschouwt het besluit over de verplaatsing naar Zweden als definitief. Toegezegd is wel dat de truckfabriek in Zwolle ook de motoren zal gaan maken voor de nieuwe assemblagevestiging van Scania in het Franse Angers. Overigens rekent Scania erop dat de markt voor vrachtwagens in 1995/1996 zal zijn hersteld.