Rushdie krijgt steun Islamitische schrijvers

PARIJS, 8 OKT. Salman Rushdie is dankbaar en trots dat zijn geruchtmakende boek De Satansverzen honderd van de belangrijkste schrijvers en intellectuelen uit de Arabische- en moslimwereld ertoe heeft gebracht een anthologie te schrijven van "de strijd tegen obscurantisme en fanatisme'. De bundel is deze week verschenen in Frankrijk.

De nog steeds in interne ballingschap in Engeland levende auteur schrijft dit in een brief aan de Franse krant Liberation. De bundel heet Pour Rushdie. Honderd Arabische en moslim intellectuelen voor de vrijheid van meningsuiting. Sommige contribuanten verdedigen Rushdie, anderen zijn aanzienlijk kritischer. Het boek is uitgegeven door La Decouverte, Carrefour de Litteraturs en Colibri.

De honderd bijdragen in het boek zijn het afgelopen jaar verzameld. De "redactrices' hebben maar twintig weigeringen gekregen. De meeste bijdragen zijn niet eerder gepubliceerd. Tot de medewerkers behoren de Palestijn Edward Said, de Kirgies Tchinguiz Aitmatov, de Egyptische Nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz, de Algerijn Noabile Fares en de Iranees Marshid Amir-Shahy.

Rushdie schrijft dat hem, sinds zijn ter dood veroordeling door Khomeiny, zo mogelijk het meest pijn heeft gedaan dat de Arabische intellectuele wereld heeft gezwegen. “Ondanks moedige uitzonderingen hebben de meesten zich niet verroerd, angstig als zij waren voor al of niet reele dreigementen.”

De Libanese dichter Abbas Baydoun geeft in het boek een gedeeltelijke verklaring voor dat stilzwijgen. “De grote meerderheid van liberalen en mensen van links, van Arabische en moslim afkomst, hebben het gevoel gehad dat zij niet betrokken waren bij de zaak-Rushdie. Hij schrijft in een andere taal. Men verdacht hem, net als de gebruikelijke orientalisten, van arrogantie.”