Pas verschenen

Bas Heijne e.a. De tien geboden Uitg. Prometheus, 191 blz., ƒ 24,90

Tien jonge Nederlandse en Vlaamse schrijvers geven een interpretatie van één van de Tien Geboden.