Organisaties van middenstand vormen federatie

DEN HAAG, 8 OKT. De werkgeversorganisaties in het midden- en kleinbedrijf KNOV en NCOV gaan hun bureaus volledig samenvoegen. Daarboven komt een federatiebestuur, dat bestaat uit leden van de twee organisaties, die zelfstandig blijven bestaan.

De samenwerking tussen het NCOV en het NCW, via een gezamenlijk mkb-bureau blijft overeind, maar het NCW speelt verder geen rol in het gezamenlijk bestuur. Dat zullen KNOV en NCOV vrijdagmiddag in Den Haag bekendmaken. Vrijdagochtend zijn het personeel en de ondernemingsraden van KNOV en NCOV ingelicht.

De federatie-vorming tussen KNOV en het veel kleinere NCOV is het verrassende sluitstuk van een aantal bewegingen aan het werkgeversfront. Die kwamen op gang nadat het NCOV in de problemen geraakte. Tot voor kort leek het er op dat het NCOV intern orde op zaken had gesteld en zelfstandig verder zou gaan, zij het met forse ondersteuning van het NCW. Het KNOV liet, vooral achter de schermen, niet na de rol van het NCOV nogal eens te kleineren. De belangenbehartiging van het midden- en kleinbedrijf komt nu verrasserderwijs toch in één hand.

In de samenwerking tussen werkgeversorganisaties komt de naam van het VNO, de grootste werkgeversorganisatie in ons land, niet voor. Het VNO bundelt overigens niet alleen de hele grote ondernemingen in ons land. De organisatie laat de afgelopen tijd niet na te benadrukken dat het zeer veel leden uit vooral het midden-bedrijf onder zijn leden telt.