Opluchting maar ook veel kritiek in Epe

EPE, 8 OKT. Burgemeester Ch. de Loor van Epe besloot op 2 augustus van dit jaar binnen twee uur dat hij vier politieagenten van zijn korps zou schorsen. Jolanda van B., één van de slachtoffers in de Eper incest-zaak beschuldigde de politiemannen van verkrachting en seksueel misbruik. Omdat zij op het moment van aangifte zelf contact had gezocht met het Algemeen Dagblad, dat in een vraaggesprek gedetailleerd inging op de beschuldigingen, moest er volgens de burgemeester snel iets gebeuren.

Schorsing was volgens hem een "arbeidstechnisch neutrale' maatregel. Het leek hem beter het viertal "in de luwte' te plaatsen en hun op die manier bescherming te bieden. Daarnaast mocht het Eper korps niet belast worden met de emotionele kant van de zaak. De burgemeester koos ervoor zelf “alle insinuerende beschuldigingen op straat of door de telefoon over zich heen te krijgen.”

De Loor kwam gisteren samen met offcier van justitie mr. R.S.T. van Rossem-Broos met een toelichting op de uitslag van het onderzoek naar de beschuldigingen.

Drie van de betrokken agenten gaven gisteren tekst en uitleg. Er was opluchting en veel kritiek op de beslissing tot de "buitendienststelling'. “Er is een aanklacht tegen je, je bent niet verdacht, toch word je op non-actief gesteld en je bent voor je leven getekend”, luidde de kritiek.

De vier politie-agenten vonden de uitkomst van het rijksrecherche-rapport, dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor de aanklacht "onbevredigend'. Jolanda vond de connclusie "teleurstellend'. De agenten hebben hebben juridisch gezien het “onderste uit de kan gehaald, maar - emotioneel gezien - willen zij horen dat zij onschuldig zijn”. Voorzitter P. Kruisinga van de politiebond ACP is niet te spreken over het beleid van de burgemeester. De Loor had hoor en wederhoor moeten toepassen, meteen nadat hij over de aanklacht geïnformeerd was. “Dan had hij niet tot buitendienststelling over hoeven gaan. Ik ken de details van de zaak en concludeer dat de kwestie met een intern onderzoek in een paar dagen uit de wereld had kunnen zijn.” De ACP overweegt voor de politiemensen schadeclaims in te dienen wegens smaad.

Burgemeester De Loor zegt dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat en dat iedere maatregel hoe danook schadelijk voor deze mensen was geweest. Nu ze niet vervolg worden, mogen ze op ieder moment terugkomen. “Ik heb de politiemannen vanmiddag gefeliciteerd en gezegd dat ze ieder moment weer mogen beginnen. Als ze overgeplaatst willen worden mag dat ook. Ze mogen helemaal zelf aangeven hoe en waar ze aan de slag willen. Ze krijgen een individuele behandeling.”

Brandende vraag is of de vier nu onschuldig zijn of niet. De Loor wilde daar gisteren niet op ingaan. Hij volstond met het herhalen van de conclusie van de rijksrecherche, dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die de aanklacht van Jolanda ondersteunen. Dat leidde tot enig tumult. Dat hij, als burgervader, zijn dienders niet volmondig "onschuldig' wilde noemen. Officier van justitie Van Rossem-Broos deed dat indirect wel door te beamen dat “je onschuldig bent, tot je schuld is aangetoond.”

Waarom wilde de burgemeester dat niet ook zeggen? Is er van zijn zijde dan toch een verdenking, heeft hij geen vertrouwen in het onderzoek van de rijksrecherche, weet hij meer dan wordt vermoed, of is hij bang voor de juridische stappen tegen hem als hij uitspraken over de onschuld van de vier zou doen ? Hij zou zich, in tegenstelling tot de officier van justitie, niet hoeven verschuilen achter juridische termen, zou werd hem voorgehouden. “Dat oordeel is niet aan mij, ik moet me strikt aan de formulering van het rapport van de rijksrecherche houden”, was zijn enige commentaar.

Hij voegde er aan toe dat de agenten ook nooit "verdacht' zijn geweest en dat zijn beslissing om te handelen, zoals hij heeft gehandeld te maken had met de “impact” die de Eper incestzaak heeft. De beschuldiging van de politieagenten gaf weer een nieuwe wending aan de zedenzaak. Daar moest wederom zeer zorgvuldig onderzoek naar gedaan worden. En om ruimte te scheppen voor een zo'n onderzoek leek het hem in het belang van iedereen te agenten op non-actief te stellen. Wat dat voor een impact op betrokkenen heeft gehad kan hij zich best voorstellen, maar het weerhield hem er niet van de vier buiten dienst te stellen.

Volgens de officier is de geloofwaardigheid van het incestslachtoffer overigens niet aangetast. “Zij heeft eerdere verklaringen afgelegd die wel waar bleken te zijn. Daar zijn veroordelingen uit zijn voortgekomen. We zien dus geen reden nu te gaan twijfelen aan andere aangiften.”

Haar ouders, haar ex-echtgenoot en drie mannen uit Vaassen en Apeldoorn zijn al maanden in hechtenis op verdenking van verkrachting, illegale abortussen en moord op pasgeboren kinderen. De ex-echtgenoot en de moeder van het slachtofer zaten een gevangenisstraf van drie jaar uit en de vader ondergaat nog steeds een straf van zeven jaar wegens incest die met zware mishandeling gepaard ging. Zij werden in juni opnieuw aangehouden in verband met nieuwe aanklachten van Jolanda en haar oudere zusje.

    • Margot Poll