Oogoperaties privé om wachtlijsten tegen te gaan

AMSTERDAM, 8 OKT. De Amsterdamse ziektekostenverzekeraar ZAO laat komende anderhalf jaar duizend staaroperaties bij een privé-kliniek uitvoeren. De kosten van het contract zijn niet hoger dan wanneer de operaties in een ziekenhuis zouden worden gedaan. ZAO heeft tot de inkoop van extra operatiecapaciteit besloten om de druk op de wachtlijst te verminderen.

De wachtlijst in de Amsterdamse regio van mensen voor een oogoperatie telt ongeveer 2.000 patiënten. Daarbij gaat het om 1.600 voornamelijke oudere, patiënten die een staaroperatie moeten ondergaan. De wachttijd bedraagt op dit moment gemiddeld zo'n acht maanden en dat is ruim twee keer zo lang als in de rest van het land. ZAO verwacht de wachttijd met de nieuwe maatregel te beperken tot een "acceptabele termijn van drie maanden'.

Eerdere pogingen van ZAO om door extra operaties in de ziekenhuizen, onder meer op zaterdag, de wachttijd te bekorten hebben onvoldoende soelaas geboden. Hoewel de Amsterdamse regio per honderdduizend inwoners meer oogartsen telt dan in de rest van het land, zijn er relatief weinig die ook opereren. Doordat de staaroperatie in het algemeen in "dagverpleging' kan worden uitgevoerd kan ZAO gebruik maken van de operatiecapaciteit van het vier oogartsen tellende Medisch Centrum Jan van Goyen, een privé-kliniek. Omdat in deze kliniek patiënten niet mogen overnachten is met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis afgesproken dat deze bij calamiteiten als "achterwacht' optreedt en de patiënten verder zal behandelen.

ZAO zal voor haar ziekenfondsverzekerden in elk geval niet meer betalen dan voor een operatie bij een ziekenfondspatiënt (ongeveer vijfhonderd gulden) in een ziekenhuis. Welk bedrag met het contract is gemoeid hangt onder andere af van het tarief dat nog door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg voor dit specifieke geval moet worden vastgesteld. ZAO verwacht, mede op grond van een kostenonderzoek, minder kwijt te zijn. Dat zou mede komen doordat de privé-kliniek door het ontbreken van een klinische afdeling goedkoper is dan een ziekenhuis.